Publikace z evidence VŠB-TUO (prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.)