Phonebook

Search contacts
Person


clear form
GENERAL CONTACTS
prof. RNDr. Bouchala Jiří, Ph.D.
Head of Department (470)
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 970
EA 531
doc. Mgr. Kovář Petr, Ph.D.
Deputy Head (470)
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 972
+420 597 329 557
EA 536, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

IT 420, Studentská 6231/1b (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kracík Jan, Ph.D.
Deputy Head (470)
Main-time employee (470)
+420 597 325 987
EA 542, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Hrušková Pavla, Ph.D.
Secretary (470)
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 984
EA 533, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Frélichová Petra
Administrative Assistant (470)
+420 597 325 971
EA 532, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

EMPLOYEES
Ing. Bailová Michaela
Internal Doctoral Student (470)
Main-time employee (470)
+420 597 329 420
RA 310
Ing. Běloch Michal+420 597 329 603
+420 597 329 418
IT 334
RA 310
doc. Ing. Beremlijski Petr, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 977
EA 534, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Béreš Michal
Internal Doctoral Student (470)
Employee (470)
+420 597 329 402
RA 310, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. RNDr. Blaheta Radim, CSc.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 971
prof. RNDr. Bouchala Jiří, Ph.D.
Head of Department (470)
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 970
EA 531
prof. Ing. Briš Radim, CSc.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 976
EA 541, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Ćosić Rajko
Employee (470)
+420 597 329 654
IT 453, Studentská 6231/1b (map)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Čermák Martin, Ph.D.
Head of Department (230)
Academic Staff Member (230)
Employee (470)
Employee (209)
Main-time employee (9370)
+420 597 325 871
+420 597 321 335
EA 545, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

H 506/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. RNDr. Daněček Josef, CSc.
Employee (470)
+420 597 325 971
Ing. Domesová Simona
Internal Doctoral Student (470)
Employee (470)
+420 597 329 402
prof. RNDr. Dostál Zdeněk, DSc.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 975
EA 540, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Foltyn Ladislav
Internal Doctoral Student (470)
+420 597 329 417
RA 310, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Frélichová Petra
Administrative Assistant (470)
+420 597 325 971
EA 532, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Horák David, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 981
EA 544, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Hrušková Pavla, Ph.D.
Secretary (470)
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 984
EA 533, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

RNDr. Jahoda Pavel, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 985
EA 539, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Mgr. Kovář Petr, Ph.D.
Deputy Head (470)
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 972
+420 597 329 557
EA 536, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

IT 420, Studentská 6231/1b (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Mgr. Kovářová Tereza, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 870
EA 533, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kozielová Petra
Internal Doctoral Student (470)
+420 597 329 417
RA 310, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kracík Jan, Ph.D.
Deputy Head (470)
Main-time employee (470)
+420 597 325 987
EA 542, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Mgr. Krajc Bohumil, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 326 053
EA 542
Ing. Kravčenko Michal+420 597 329 626
Ing. Krbeček Matěj+420 597 329 420
Ing. Kružík Jakub
Internal Doctoral Student (470)
+420 597 329 420
RNDr. Kubesa Michael, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 988
EA 543, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. RNDr. Lampart Marek, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 974
+420 597 329 592
EA 537, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

IT 420, Studentská 6231/1b (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Litschmannová Martina, Ph.D.
Vice Dean (FEI)
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 979
EA 538
doc. Ing. Lukáš Dalibor, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 978
EA 535, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Malý Lukáš+420 597 329 610
Ing. Markovič Ondřej
Internal Doctoral Student (470)
+420 597 329 402
RA 310
Ing. Merta Michal, Ph.D.
Main-time employee (470)
Employee (96230)
+420 597 329 613
IT 447, Studentská 6231/1b (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Mrovec Martin
Internal Doctoral Student (470)
+420 597 329 792
+420 597 329 420
IT 453
RA 310
Mgr. Otipka Petr
Academic Staff Member (310)
Employee (470)
+420 597 324 128
A 829, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Pacholek Jan
Internal Doctoral Student (470)
+420 597 329 417
Mgr. Paláček Stanislav
Internal Doctoral Student (470)
Employee (96230)
+420 597 329 553
+420 597 329 420
IT 443, Studentská 6231/1b (map)
708 00 Ostrava-Poruba

RA 310, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Pecha Marek+420 597 329 420
Mgr. Přibylová Lenka
Academic Staff Member (470)
+420 597 326 051
EA 533, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Raiman Tom
Internal Doctoral Student (470)
+420 597 329 417
RA 310, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Sadowská Marie, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 983
17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Bc. Schäfferová Eva
Employee (470)
+420 597 325 982
EA 539
Ing. Silber Adam
Employee (470)
+420 597 329 420
Ing. Straková Erika
Internal Doctoral Student (470)
Main-time employee (470)
+420 597 329 417
RA 310, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

RNDr. Šindel Libor
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 980
EA 539, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Thach Thanh Tien, M.Sc.+420 597 329 420
Ing. Ulčák David
Internal Doctoral Student (470)
Main-time employee (470)
+420 597 329 420
RA 310, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Vlach Oldřich, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 986
+420 597 329 645
EA 533, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

IT 442, Studentská 6231/1b (map)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Mgr. Vodstrčil Petr, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 326 052
EA 543, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

RNDr. Vondráková Petra, Ph.D.
Academic Staff Member (470)
+420 597 325 973
EA 538
Mgr. Vrtková Adéla
Internal Doctoral Student (470)
Main-time employee (470)
+420 597 329 417
RA 310
Ing. Zapletal Jan, Ph.D.
Main-time employee (470)
Employee (96230)
+420 597 329 612
IT 447, Studentská 6231/1b (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Závada Jakub
Internal Doctoral Student (470)
Main-time employee (470)
+420 597 329 417
RA 310
ROOMS
Kopírka (470)+420 597 325 833
EA 545, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Kopírka (470)+420 597 325 871
EA 545, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Místnost interních doktorandů 470 (470)+420 597 329 418
RA 310, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Počítačová učebna 470 (470)+420 597 323 981
EB 413, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Seminární místnost 470 (470)+420 597 323 949
EB 226, 17. listopadu 2172/15 (map)
708 00 Ostrava-Poruba

Some information may be visible after login