Schválené projekty 2020

Hornicko-geologická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2020/3Pavlíková Marie Ing.Testování ekotoxického vlivu textilních odpadních vod na organismy vodních ekosystémů20202020340000,-
SP2020/9Vokurka Michal Ing. et Ing.Výzkum sekundární mineralizace a její vliv na chemismus důlních vod20202020630000,-
SP2020/29Prokeš Rostislav Ing.Výzkum a vývoj inovativních procesních zařízení pro ověřování simulační metody DEM v úpravnictví a recyklaci sypkých hmot20202020300000,-
SP2020/30Charvát Jakub Ing.Úprava a využití stavební suti v cementových kompozitech20202020354000,-
SP2020/48Struhár Juraj Ing.Monitorovanie podzemných zásobníkov plynu20202020210000,-
SP2020/49Kubáč Jan Ing.Analýza inženýrskogeologického prostředí u vybraných kanalizačních staveb a skládek vápenatého odpadu.20202020450000,-
SP2020/63Janštová Sarah Ing.Získávání zlata z roztoku po kyselém loužení v thiomočovině20202020250000,-
SP2020/79Wertichová Blažena Ing.Vybrané aspekty ložisek neenergetických nerostů20202020250000,-
SP2020/87Mudička Štefan Ing.Archivácia objektov historickej významovosti v prostredí virtuálnej reality20202020812050,-
SP2020/105Jurková Eliška Ing.Organické facie a jejich transformace v čase20202020600000,-
SP2020/115Holuša Věroslav Ing.Aplikace virtuální reality v bezpečnosti podniků surovinového průmyslu20202020350000,-
SP2020/117Turčová Barbora Ing.Monitoring a management vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v pohornické krajině Ostravska a Karvinska20202020190000,-
SP2020/121Valová Barbora Ing.Využití čistírenských kalů, kalové vody a nerecyklovatelných odpadních materiálů20202020170000,-
SP2020/130Olejník Lukáš Ing.Využitie Globálnych navigačných družicových systémov pre podporu meteorologického nowcastingu20202020193000,-
SP2020/170Bašová Andrea Ing.Vybrané geologické a ekonomické otázky hornoslezské pánve20202020250000,-

Fakulta materiálově-technologická

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2020/18Švec Pavel Ing., Ph.D.Řízení autonomních a robotických systémů v průmyslu20202020200000,-
SP2020/34Velička Marek doc. Ing., Ph.D.Nízkoenergetické systémy a materiály v průmyslových technologiích20202020200000,-
SP2020/39Sojka Jaroslav prof. Dr. Ing.Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství202020201400000,-
SP2020/44Praus Petr prof. Ing., Ph.D.Chemické a fyzikální vlastnosti vybraných materiálů20202020200000,-
SP2020/51Vykydal David Ing., Ph.D.Rozvoj vybraných oblastí moderních systémů managementu kvality v kontextu koncepce Kvalita 4.020202020200000,-
SP2020/54Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Konference Den doktorandů Fakulty materiálově-technologické20202020100000,-
SP2020/56Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Příprava a optimalizace vlastností slitin pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti recyklace vybraných odpadů20202020200000,-
SP2020/58Váňová Petra doc. Ing., Ph.D.Rozvoj metod strukturní analýzy, zkoušení mechanických vlastností a nedestruktivního zkoušení pokročilých materiálů20202020200000,-
SP2020/60Kutáč Josef Ing., Ph.D.Uplatnění metod vědeckého řízení při řešení problémů ekonomické efektivnosti v průmyslových podnicích.20202020200000,-
SP2020/61Lenort Radim prof. Ing., Ph.D.Výzkum koncepcí a nástrojů pro řízení průmyslových systémů v podmínkách digitalizace202020201400000,-
SP2020/64Strouhalová Michaela Ing., Ph.D.Specifický výzkum v oblasti metalurgických a slévárenských technologií s využitím fyzikálního a numerického modelování s ohledem na užitné vlastnosti oceli a litin20202020200000,-
SP2020/75Tomčík Petr doc. Ing., Ph.D.Výzkum materiálových a technologických aspektů 3D tisku20202020200000,-
SP2020/88Rusz Stanislav Ing., Ph.D.Numerické a fyzikální simulace procesů objemového tváření materiálů20202020200000,-
SP2020/89Smetana Bedřich prof. Ing., Ph.D.Studium termofyzikálního, termodynamického a kinetického chování slitin na bázi Fe-C-Cr-Ni a dalších anorganických materiálů při vysokých teplotách20202020200000,-
SP2020/136Šutarová Petra Ing.Výzkum znečišťování ovzduší s využitím bezpilotních leteckých prostředků, výzkum biomonitoringu jako prostředku stanovení imisní zátěže vybranými prvky a výzkum speciálních metod využití odpadů20202020200000,-

Fakulta strojní

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2020/1Fries Jiří doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj sofistikovaných technologií v průmyslové praxi20202020850000,-
SP2020/2Havlík Jiří doc. Ing., Ph.D.Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 202020202020202544,-
SP2020/23Ličková Dagmar Ing. Mgr.Numerické a experimentální modelování jako podpora řešení technických a biomedicínských problémů202020201087963,-
SP2020/25Bureček Adam Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti energeticky úsporného zařízení pro zkoušení rotačních hydrostatických převodníků.20202020620382,-
SP2020/27Petrů Jana prof. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.Specifický výzkum inovativních technologií výroby202020201500000,-
SP2020/57Wagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj pokročilých metod v oblasti řízení strojů a procesů20202020673032,-
SP2020/106Mohyla Petr doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj moderních technologií svařování, tváření a povrchových úprav včetně řízení výrobních procesů20202020644444,-
SP2020/141Krys Václav Ing., Ph.D.Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II20202020720431,-
SP2020/164Honus Stanislav doc. Ing., Ph.D.Výzkum spalování vybraných alternativních paliv20202020921516,-

Ekonomická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2020/10Krajňák Michal Ing., Ph.D.,MBA,LL.M.Aplikace vybraných exaktních metod při vyhodnocení stupně progresivity osobní důchodové daně v zemích Evropské unie20202020410000,-
SP2020/11Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.Analýza komplexních finančních modelů s důrazem na tržní, kreditní a systémové riziko20202020600000,-
SP2020/32Bečica Jiří Ing. Bc., Ph.D.Ekonomické zhodnocení organizací poskytujících veřejné služby v rámci alokační funkce veřejných rozpočtů20202020310000,-
SP2020/33Dráberová Karina Ing.Wellbeing jako prostředek růstu výkonnosti podniku a zjištění jeho úrovně ve zkoumaném podniku20202020421750,-
SP2020/77Petrová Michaela Ing.Hodnocení rizik v mezinárodním obchodě na příkladu vybraných zemí OECD a minimalizace rizik v kontextu českého exportéra20202020202544,-
SP2020/107Czerná Katarzyna Ing.Specifikace typových podnikových problémů v oblasti řízení včetně způsobů řešení a identifikace přístupů k tvorbě podnikatelských modelů ve vybraných inovujících podnicích v České republice20202020215022,-
SP2020/110Badura Ondřej Ing.Zhodnocení vybraných aspektů veřejných financí: moderní ekonometrické přístupy20202020550000,-
SP2020/112Ficeriová Slavomíra Mgr.Posouzení vlivu sociálních médií na CRM a výkonnost firem20202020290000,-
SP2020/116Novorytová Sára Ing.Řešení aktuálních problémů hospodářské politiky ve vyspělých zemích světa20202020300000,-
SP2020/124Dluhošová Dana prof. Dr. Ing.Finanční modelování a rozhodování podniků a finančních institucí za rizika, flexibility a interakce20202020732000,-
SP2020/125Hudec Miroslav doc. Dr. Ing.Modelování sémantické neurčitosti ve Smart Cities20202020387700,-

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2020/26Krumnikl Michal Mgr. Ing., Ph.D.Paralelní architektury a algoritmy pro zpracování obrazu20202020680000,-
SP2020/37Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D.Spolehlivý provoz distribučních sítí20202020733000,-
SP2020/38Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc.Vláknově optické technologie pro průmyslové aplikace20202020660000,-
SP2020/46Jahoda Pavel RNDr., Ph.D.Aplikovaná statistika a teorie pravděpodobnosti20202020250000,-
SP2020/55Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D. Biomedicínské inženýrské systémy XVI202020201000000,-
SP2020/59Zajaczek Stanislav Ing., Ph.D.Výzkum v oblastech diagnostiky elektrických pohonů, antikorozní ochrany zařízení před bludnými proudy, anténních systémů.20202020300000,-
SP2020/62Štolfa Svatopluk Ing., Ph.D.Aplikace formálních metod v oblastech modelování znalostí a softwarovém inženýrství III20202020830000,-
SP2020/65Řezáč Filip Ing., Ph.D.Sítě a komunikační technologie pro chytrá města III.202020201280000,-
SP2020/76Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D.BroadbandLIGHT – úloha veřejného osvětlení ve SMART CITY20202020460000,-
SP2020/78Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.Hejnová inteligence v počítačové bezpečnosti a příbuzných problémech20202020550000,-
SP2020/108Dráždilová Pavla Mgr., Ph.D.Paralelní zpracování velkých dat VII202020201150000,-
SP2020/114Lukáš Dalibor doc. Ing., Ph.D.Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy VI202020201130000,-
SP2020/127Prokop Lukáš doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti diagnostiky izolačních systému III20202020440000,-
SP2020/128Kuchař Martin doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj sofistikovaných metod řízení pro oblast elektrických regulovaných pohonů20202020349800,-
SP2020/153Mrověc Tomáš Ing., Ph.D.Vývoj testovací platformy autonomně řízeného vozidla a výzkum metod řízení I20202020276200,-
SP2020/161Kudělka Miloš doc. Mgr., Ph.D.Zpracování a pokročilá analýza biomedicínských dat V202020201150000,-

Fakulta stavební

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2020/31Mácha David Ing.Analýza a posouzení atypických křižovatek z hlediska stavebního a dopravně inženýrského20202020222000,-
SP2020/35Dlábiková Ivona Ing. arch.Možnosti revitalizace hřbitovů na základě filosofických názorů na hrob a hřbitov v novověku2020202026900,-
SP2020/53Helekalová Kateřina Ing. arch.Porovnání standardních „historických„ postupů při provozu a správě budovy s moderními postupy Facility managementu při využití BIM2020202085500,-
SP2020/82Neuwirthová Zdeňka Ing.Nelineární model betonové desky v kontaktu s podložím řešený pomocí superpočítače2020202088000,-
SP2020/96Steinová Irena Ing.Analýza a hodnocení veřejných prostranství určených pro děti2020202085000,-
SP2020/98Mikšíková Simona Ing.Skúmanie moderných technológií parkovania v meste Ostrava2020202080000,-
SP2020/102Freiherrová Nela Ing.Testování textilních materiálů používaných pro membránové konstrukce20202020150000,-
SP2020/109Marcalíková Zuzana Ing.Numerické modelování a testování mechanických vlastností drátkobetonu pro úlohu interakce desky s podložím20202020150000,-
SP2020/118Stejskalová Kateřina Ing.Výzkum tepelně-technických a mechanických vlastností vnitřních omítek s rostoucím podílem PCM20202020150000,-
SP2020/120Horňáková Marie Ing.Trvanlivost nosného lehkého betonu z recyklovaného materiálu20202020267000,-
SP2020/123Křístková Markéta Ing.Analýza stávajících mimoúrovňových propojení – podchodů v Ostravském veřejném prostoru a následná optimalizace provozních nákladů.2020202085000,-
SP2020/131Brázdová Adéla Ing.Posouzení možností pro aplikaci zelených stěn v exteriéru s cílem zlepšení prostředí pro obyvatele2020202026100,-
SP2020/132Pešata Michal Ing.Vliv tepelného a chemického zatížení na vlastnosti pemzobetonových tvarovek20202020141500,-
SP2020/133Pentková Lenka Ing.Vlastnosti a možnosti druhotného odpadu z kukuřice využitelného ve stavebnictví2020202030000,-
SP2020/134Majer Jiří Ing.Algoritmus pro navrhování jednotlivých částí obálky budovy pomocí vícekriteriální metody a priorit uživatele20202020110000,-
SP2020/135Vavřínová Nikola Ing.Experimentální měření a modelování vnitřního mikroklimatu historické budovy v Ostravě2020202043500,-
SP2020/138Dobeš Pavel Ing.Únosnost spoje kolíkového typu kulatiny a hraněného řeziva při statickém a cyklickém namáhání20202020130000,-
SP2020/140Procházka Lukáš Ing.Možnosti využití křemičitých popílků po denitrifikaci metodou SNCR v alkalicky aktivovaných materiálech2020202037700,-
SP2020/142Rynda Marek Ing.arch.Socioekonomie urbánních ekotonů v postindustriálních sídlech2020202022702,-
SP2020/149Bambuchová Markéta Ing.Vliv granulometrie cementu a příměsí na vlastnosti ternárních pojiv20202020137500,-
SP2020/158Johanides Marek Ing.Analýza polotuhého spoja s mechanickými spojovacími prostriedkami rámovej stojky a priečle20202020150000,-
SP2020/160Faltejsek Michal Ing.Šíření znečištění v zástavbě na základě měřených dat senzorické sítě, CFD simulací a BIM modelu města2020202085000,-
SP2020/165Shagama Fredrika Ndeutala Ing.Numerické srážko-odtokové modelování na hypotetické lokalitě úložiště radioaktivních odpadů20202020146000,-
SP2020/166Pinka Miroslav Ing.Inovativní možnosti monitoringu technické seismicity vyvolané kolejovou dopravou20202020140000,-

Fakulta bezpečnostního inženýrství

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2020/36Jankůj Vojtěch Ing.Bleve - Projevy hořlavých plynů při požáru20202020100000,-
SP2020/40Kotalová Nikol Ing.Výzkum přístupů a metod posilování resilience prvků kritické infrastruktury v pododvětví elektroenergetiky20202020181000,-
SP2020/41Machalová Barbora Ing.Kategorizace staveb dotčených požadavky ochrany obyvatelstva20202020178200,-
SP2020/122Podkul Marek Ing.Návrh požárních scénářů pro hodnocení osob kouřem při požárech staveb2020202070000,-
SP2020/148Groer Walter Ing.Odstupové vzdálenosti kontejnerů na tříděný odpad20202020120000,-
SP2020/154Klezla Jakub Ing.Hodnocení šíření plamene obvodovými stěnami z vybraných dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva20202020160000,-
SP2020/157Kadlubcová Miriam Ing.Stanovení změny intenzity zářní při průchodu vodní mlhou20202020196900,-
SP2020/159Rýpar Jiří Ing.Chování tlakových láhví s propan-butanem přepravovaných v uzavřeném osobním automobilu při požáru / dopravní nehodě vozidla2020202085000,-
SP2020/162Klečka Vít Ing.Spektroskopická, sondová a mikrovlnná diagnostika modelového plamene20202020542000,-

Centrum nanotechnologií

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2020/4Mareš Vratislav Ing.Predikce zbytkové životnosti ocelových konstrukcí a tlakových systémů20202020173654,-
SP2020/6Olšovská Eva Ing.Detekce mikronových a sub-mikronových částic na bázi těžkých kovů v biologických materiálech a současně výzkum amino-nitrátového spalovacího procesu přípravy nanokrystalických oxidů lanthanidů20202020250000,-
SP2020/7Nevřela Martin Ing.Modelování zkušebního standu pro životnostní zkoušky kolejových vozidel20202020100000,-
SP2020/8Čech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.Hybridní jílová nanoplniva pro antimikrobiální polymerní filmy20202020320000,-
SP2020/14Obalová Lucie prof. Ing., Ph.D.Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí VI20202020870000,-
SP2020/15Dvorský Richard doc. RNDr., Ph.D.Využití patentovaného kavitačního WaterJet desintegrátoru k přípravě exfoliovaných vrstevnatých materiálů a jejich využití ve fotokatalýze20202020280000,-
SP2020/19Diviš Jan Ing.Výzkum v oblasti účinků abrazivních sypkých hmot na procesní zařízení20202020250000,-
SP2020/20Lesňák Michal doc. Dr. Ing.Aplikace metody SPRi20202020155000,-
SP2020/22Kucbel Marek Ing., Ph.D.Inovativní metody pro monitoring prachových částic ze spalovacích zdrojů20202020225000,-
SP2020/24Tokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.Povrchově modifikované nanostruktury II.20202020430000,-
SP2020/67Kielar Jan Ing.Energetické toky šroubového kompresoru Alup 37 kW20202020170000,-
SP2020/70Plachá Daniela prof. Ing., Ph.D.Nová funkční plniva pro nanokompozitní materiály20202020360000,-
SP2020/71Halagačka Lukáš Ing., Ph.D.Mikroskopie a spektroskopie Muellerových matic pro studium komplexních systémů s netriviální optickou odezvou20202020650000,-
SP2020/72Simha Martynková Gražyna doc. Ing., Ph.D.Příprava nanoplniv a nanokompozitů na bázi vrstevnatých materiálů pro využití v Li bateriích20202020290000,-
SP2020/73Kohut Tomáš Ing.Návrh a realizace difrakčních struktur s optimalizavou polarizační odezvou20202020280000,-
SP2020/74Kratošová Gabriela Ing., Ph.D.Potenciál mikrofluidních reaktorů v biosyntéze nanočástic s obsahem kovů20202020290000,-
SP2020/80Horák Jiří Ing., Ph.D.Stanovení vlivu katalyzátorů na složení spalin z malých spalovacích zařízení a možnosti odstranění periodického průběhu tepelného výkonu biokrbů20202020660000,-
SP2020/111Ochodek Tadeáš doc. Dr. Ing.Výzkum procesů konverze paliv na vodík a bezpečnost vodíkových technologií20202020410000,-
SP2020/113Koloničný Jan Ing., Ph.D.Maximalizace efektivity čištění energoplynu20202020580000,-
SP2020/129Kabot Ondřej Ing.Výzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids III20202020585000,-

IT4Innovations

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2020/21Vysocký Ondřej Ing.Výzkum infrastruktury a vývoj HPC knihoven a nástrojů II20202020680000,-
SP2020/137Halfar Radek Ing.Teorie dynamických systémů a její aplikace v inženýrství20202020500000,-
SP2020/139Konečný Marek Ing.Tvorba multifyzikálního modelu asynchronního elektromotoru uzpůsobeného pro HPC20202020535000,-
SP2020/150Drong Mariusz Ing.Experimentální studium a ab-initio modelování spinových laserů20202020550000,-
SP2020/167Křenek Jan Ing.Rozšíření HPC platformy pro spouštění vědeckých pipelines 220202020675000,-
SP2020/168Mrovec Martin Ing.Internacionalizace doktorského vzdělávání v oblasti molekulové fyziky III20202020359200,-