Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/155
Název projektuExperimenty v návaznosti na vývojový cyklus vozidla
ŘešitelTomčík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuV rámci řešení projektu bude se zapojením studentů realizován experimentální výzkum a vývoj. Předmětem tohoto výzkumu vývoje bude široké spektrum technických problémů vznikajících při prototypové stavbě konceptů vozidel.
Členové řešitelského týmuBc. Lucie Bazgierová
Ing. Marek Beseda
Bc. David Bilík
Ing. Michal Buráň
Bc. Petr Chalupa
Bc. Tomáš Chytil
Bc. Jan Dokoupil
Bc. Ing. Petr Fojtík
Bc. Ing. Petr Fojtík
Bc. Kateřina Foldynová
Ing. Kateřina Rychlá, Ph.D.
Bc. Pavel Hančík
Bc. Jakub Heretik
Bc. Martin Herudek
Bc. Robin Holuša
Ing. Filip Huvar
Bc. Dominik Janeczko
Ing. Martin Juránek, Ph.D.
Bc. Vojtěch Kantor
Bc. Lukáš Kika
Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
Bc. Adam Kostura
Bc. Petr Krejčí
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Bc. Ondřej Melichařík
Ing. Petr Mičola, DiS.
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. Adam Polak
Bc. Jakub Prokop, DiS.
Bc. Antonín Ručka
MgA. Petr Sehnoutka, DiS.
Bc. Max Seidler
Bc. Petr Šiška
Ing. Miroslav Suchánek
Bc. Matěj Šústek
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Ing. Radim Trojan, Ph.D.
Bc. Michael Vařeka
Bc. Dominik Wojnar
MgA. Rostislav Zapletal
Ing. Vladimír Zbožínek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt si klade za cíl zapojit studenty do experimentálního výzkumu a vývoje. Výstupem budou realizované experimentálně měřící úlohy provedené v návaznosti na vývojový cyklus vozidla

Naměřená data a testované technologie popíší chování reálných konstrukčních skupin prototypů vozidel a obsáhnou i spektrum vývojových postupů v designového stylingu. Výstupem projektu budou technicky aplikovatelné výsledky.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia21000,-24000,-
3. Materiálové náklady100600,-214588,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek110000,-24432,-
5. Služby10000,-22812,-
6. Cestovní náhrady50000,-5768,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32400,-32400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady324000,-
Uznané náklady324000,-
Celkem běžné finanční prostředky324000,-324000,-