Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/141
Název projektuZpracování a pokročilá analýza biomedicínských dat IV
ŘešitelKudělka Miloš doc. Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuAjith Abraham Padath, PhD.
Ing. Tomáš Anlauf
Ing. Marek Běhálek, Ph.D.
Bc. Branislav Bellovič
Ing. Martin Bielik
Bc. Ondřej Chovanec
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
Ing. Vít Doleží
doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
Bc. Petr Heinz
Ing. Jaroslav Hořejší
Ing. Jan Janoušek
Ing. Adam Kašpar
Ing. David Kocich
Bc. Jan Kratochvíl
Ing. Eduard Kubanda
doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Bc. Jiří Lajčok
Ing. Vojtěch Moravec
RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Ing. Jakub Plesník
Ing. Maroš Pohančeník
Ing. Marián Poláček
Bc. Radovan Pranda
RNDr. Ing. Martin Radvanský, Ph.D.
Ing. Michal Radecký, Ph.D.
Ing. Ondřej Řeháček
Mgr. Jakub Savara
Bc. Ing. Miroslav Šmelko
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Bc. Pavol Urban
Bc. Martina Vápeníková
Ing. Jan Vargovský
Bc. Štěpán Vích
Mgr. Šárka Zehnalová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia246000,-256000,-
3. Materiálové náklady350000,-338043,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek51000,-87482,-
5. Služby230000,-141409,-
6. Cestovní náhrady230000,-284066,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory123000,-123000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1230000,-
Uznané náklady1230000,-
Celkem běžné finanční prostředky1230000,-1230000,-