Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/137
Název projektuUmělá inteligence v problémech počítačové bezpečnosti a gamesourcingu
ŘešitelZelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuBc. Tomáš Blažek
Ing. David Broniek
Ing. Michal Bukáček
Bc. Adam Čech
Bc. Daniel Choleva
Quoc Bao Diep
Bc. Jan Faltýnek
Ing. Martin Frýdl
Bc. Marián Grobář
Ing. Andrej Gulčík
Ing. Jakub Hendrych
Ing. Tomáš Janečko
Bc. Aleš Joska
Ing. Lukáš Kapičák
Ing. Lumír Kojecký
Ing. Radim Kunčický
prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
Ing. Jan Plucar, Ph.D.
Ing. Lukáš Révay
Bc. Jaroslav Seidel
Ing. Lubomír Sikora
Ing. Lenka Skanderová, Ph.D.
Ondřej Slíva
Bc. Dominik Sobek
Bc. Jakub Šustr
Ing. Radek Svoboda
Ing. Lukáš Tomaszek
Cong Thanh Truong
Ing. Zbyněk Vaculík
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Bc. Daniel Walter
Ing. Lukáš Zátopek
prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia407000,-407000,-
3. Materiálové náklady10000,-1200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-2294,-
5. Služby10000,-16652,-
6. Cestovní náhrady148000,-157854,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory65000,-65000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady650000,-
Uznané náklady650000,-
Celkem běžné finanční prostředky650000,-650000,-