Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/135
Název projektuParalelní zpracování velkých dat VI
ŘešitelDráždilová Pavla Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuAjith Abraham Padath, PhD.
Mgr. Asim Mohammed Eltahir Ali
Ing. Tarek Batiha
Ing. Martin Bielik
Quang Thinh Bui
Bc. Radek Čep
Bc. Daniel Chýlek
doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
Mgr Inż. Monika Falk
Ing. Rudolf Ficek
Ing. Jiří Hanzelka
Bc. Radek Huráb
Huy Minh Huynh
Bc. Jiří Jakubowski
Ing. Adam Kašpar
Lingping Kong
Mgr. Martin Kopka, MBA
Ing. Vojtěch Kotík
doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
Bc. Lukáš Kubiš
Ing. Eduard Kubanda
Van Vang Le
Feng Liu
Ing. Martin Mikula
Ing. Vojtěch Moravec
Ing. Jakub Němčík
Thi Bich Ngan Nguyen
Tan Thuan Nguyen
Ing. Jana Nowaková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Richard Papřok
Nguyen Huy Phuong Pham
Thanh Van Pham
Ngoc Nam Pham
Ing. Jakub Piško
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Bc. Adam Podlas
Ing. Maroš Pohančeník
Ing. Marián Poláček
Ing. Petr Prokop
Lam Chan Quan Loi
Ing. Katarína Seifriedová, Ph.D.
Ing. Khalifa A. S. Saghair
Bc. Ing. Miroslav Šmelko
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Mgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.
Ing. Andrey Sukhanov
Yujia Sun
Ing. Radek Svoboda
Thanh Tien Thach, M.Sc., Ph.D.
Thanh Tien Thach, M.Sc., Ph.D.
Trung Tin Tran
Phi Cuong Trinh
Ing. Daniel Trnka
Bc. Marek Ulip
Bc. Pavol Urban
Ing. Michal Vašinek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-
2. Stipendia246000,-
3. Materiálové náklady330000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30800,-
5. Služby210000,-
6. Cestovní náhrady250000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory123000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady1230000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky1230000,-