Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/118
Název projektuVirtuální instrumentace pro oblast měření a testování VI.
ŘešitelBilík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuZákladním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech:
•využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů,
•využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí
•monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.
Členové řešitelského týmuBc. David Barabasz
doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Alexandra Bodzás
Ing. Jindřich Brablík
Ing. Radek Byrtus
Bc. Štěpán Damajka
Ing. Jan Dedek
Ing. Jakub Dohnal
Ing. Kateřina Gecová
Bc. Václav Hanke
Ing. Bára Janošcová
Bc. Vít Jandásek
Ing. Pavel Kodytek
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
Bc. Lukáš Krais
Bc. Martin Krejčí
Ing. Martin Kryl
Mgr Inż. Ojan Majidzadeh Gorjani
doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Bc. Martin Mikulášek
Bc. Dominik Pieter
Bc. Rostislav Pokorný
Ing. Ondřej Pražák
Bc. Tomáš Skotnica
Ing. Lukáš Šnajdr
Ing. Lukáš Šoustek
Bc. Jakub Štefanský
Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků; a v oblasti monitorování provozně technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, min. 3 články

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia221680,-251384,-
3. Materiálové náklady70000,-30814,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek90000,-31360,-
5. Služby135000,-227205,-
6. Cestovní náhrady140000,-108378,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory72966,-72965,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-7540,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady729646,-
Uznané náklady729646,-
Celkem běžné finanční prostředky729646,-729646,-