Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/114
Název projektuKonference Den doktorandů Fakulty materiálově-technologické
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuV rámci konference "Den doktorandů Fakulty materiálově-technologické" budou studenti doktorských studijních programů prezentovat výsledky, kterých dosáhli při řešení projektu výzkumu a vývoje.Bude se jednat o 24. ročník těchto konferencí. Konference bude rozdělena do sekcí podle studijních programů doktorského studia (Metalurgie, Materiálové vědy a inženýrství, Procesní inženýrství, Řízení průmyslových systémů). Bude vydán sborník prezentovaných prací studentů. Studenti řešitelského kolektivu zajistí redakci zaslaných příspěvků, připraví návrhy obálky sborníku a zajistí jeho vytištění.
Členové řešitelského týmuIng. Ludmila Krátká
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Pavlína Mikulová
Ing. Tomáš Prostějovský
Ing. Václav Strung
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Bude vydán sborník prací studentů doktorského studia na FMT. Předpokládaný počet účastníků 45, rozsah jednotlivých příspevků 4 strany, celkový počet stránek cca 180 (úvodní slovo, prezentace významných výsledků studentů FMT, závěr).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady31000,-24041,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-27709,-
5. Služby30000,-14250,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-