Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/110
Název projektuPokročilé optické modelování materiálů a multiúrovňově modulovaných nanostruktur
ŘešitelHalagačka Lukáš Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuIng. Lukáš Halagačka, Ph.D.
Ing. Bc. Lukáš Kývala
Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Ing. Daniel Vala
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia64000,-48000,-
3. Materiálové náklady150000,-47801,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek185000,-51202,-
5. Služby76000,-44585,-
6. Cestovní náhrady200000,-43912,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory75000,-29500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-30000,-
Plánované náklady750000,-
Uznané náklady295000,-
Celkem běžné finanční prostředky750000,-295000,-