Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/107
Název projektuVývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace V
ŘešitelStankuš Martin Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuIng. Monika Borová
Ing. Libor Chrástecký
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
Ing. Tomáš Dočekal
Ing. Klára Fiedorová
Ing. Antonín Gavlas
Ing. Matěj Golembiovský
Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Jakub Hlavica
Ing. Karolína Gaiová
Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Radim Kraut, Ph.D.
Ing. Filip Krupa
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Martin Mikolajek
Ing. Jakub Němčík
Ing. Tomáš Ondraczka
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Ing. Miroslav Schneider
Ing. Jiří Škovránek
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Ing. Martin Uhlík
Ing. Tomáš Urbanczyk
Ing. Jan Velička
Ing. Martin Vitásek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
21000,-21000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15672,-15672,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5328,-5328,-
2. Stipendia350000,-350000,-
3. Materiálové náklady100000,-100000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek70000,-70000,-
5. Služby175000,-175000,-
6. Cestovní náhrady175000,-175000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory99000,-99000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady990000,-
Uznané náklady990000,-
Celkem běžné finanční prostředky990000,-990000,-