Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/73
Název projektuExperimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2019
ŘešitelHavlík Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na 7 výzkumných části:
1.Výzkum odpovídající vrstvy barvy pro stanovení záběrových stop ozubených kol automobilových převodů při opakovaném zatěžování. Zatěžování ozubených kol bude prováděno na otevřeném nebo uzavřeném měřícím okruhu.
2. Vývoj alternativních metod měření sil. Vývoj nových principů snímačů pro měření zatěžujících sil.
3.Návrh zkoušení chování kardanové hřídele z hlediska její délky. Vypracování experimentální metody pro stanovení vibrací kardanové hřídele.
4.Experimentální stanovení zatěžování koloběžky. Stanovení zátěžných sil kritických místech koloběžky pomocí tenzometrického měření při provozu koloběžky
5. Návrh experimentálního měření deformací dílů převodové skříně. Měření deformací převodové skříně automobilu na otevřeném zkušebním zařízení.
6. Analytická výpočtová metoda působení svěrných kroužků na hřídele a náboje. Výpočet působení napětí vyvozené svěrnými kroužky při upínání náboje na hřídel.
7. Ověření experimentální metody měření naklopení volných kol automobilových převodovek. Sestavení zkušebního zařízení naklopení volných kol automobilových převodovek a provedení zkušebních měření.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Beinstein
Ing. Filip Dušek
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Ing. Vojtěch Heiník
Ing. Lukáš Hruzík
Ing. Lukáš Jančar
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Václav Mosler
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Jan Pavlík
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Jiří Struž
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Jiří Začal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Výzkum odpovídající vrstvy barvy pro stanovení záběrových stop ozubených kol automobilových převodů
2. Vývoj alternativních metod měření sil.
3. Návrh zkoušení chování kardanové hřídele z hlediska její délky.
4. Experimentální stanovení zatěžování koloběžky.
5. Návrh experimentálního měření deformací dílů převodové skříně.
6. Analytická výpočtová metoda působení svěrných kroužků na hřídele a náboje.
7. Ověření experimentální metody měření naklopení volných kol automobilových převodovek.
8. Publikování výstupů na konferencích

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-39531,-
5. Služby60000,-96849,-
6. Cestovní náhrady59584,-43204,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory27000,-27000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady276584,-
Uznané náklady276584,-
Celkem běžné finanční prostředky276584,-276584,-