Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/40
Název projektuAplikace formálních metod v oblastech modelování znalostí a softwarovém inženýrství II
ŘešitelŠtolfa Svatopluk Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuIng. Adam Albert
Bc. Jan Bauer
Bc. Lukáš Blahut
Bc. David Bohunovský
Bc. Radek Chocholouš
Bc. Lukáš Ciahotný
prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Ing. Michal Fait
Bc. Jiří Fišer
Bc. Jakub Holaza
Ing. David Ježek, Ph.D.
Bc. Jakub Kadela
Bc. Jakub Komoráš
Bc. Adam Kořínek
Bc. Lukáš Kotržena
Ing. Martin Kot, Ph.D.
Bc. Tomáš Kovačik
Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Bc. Tomáš Král
Bc. Tomáš Krása
Bc. Jiří Lagan
Bc. David Lukáš
Bc. Patrik Lyčka
Bc. Tomáš Mariňák
Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Ing. Vojtěch Patschka
Bc. Ondřej Rusz
doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
Bc. Josef Skulina
Bc. Lukáš Stankovič
Bc. Filip Stolár
Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
Bc. František Šumšala
Bc. Martina Vápeníková
Ing. Zdeněk Velart, Ph.D.
Bc. Richard Zvonek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-0,-
2. Stipendia150000,-160000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-39442,-
5. Služby115000,-155561,-
6. Cestovní náhrady373200,-319997,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory75000,-75000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady750000,-
Uznané náklady750000,-
Celkem běžné finanční prostředky750000,-750000,-