Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/28
Název projektuVýzkum v oblasti diagnostiky izolačních systému II
ŘešitelProkop Lukáš doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.<br /> prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.<br /> prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuBc. Tomáš Augusta
doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Ing. Vojtěch Blažek
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Ing. Tomáš Dočekal
Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
Ing. Matěj Golembiovský
Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Ing. Ondřej Kabot
Bc. Miloslav Kotík
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Filip Krupa
Ing. Petr Lukáš, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Ing. Jakub Němčík
Ing. Michal Petružela
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Ing. David Seidl, Ph.D.
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Lukáš Šoustek
Ing. Jan Vysocký
Ing. Lukáš Zátopek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je pokračovat se výzkumu v oblasti bezkontaktní detekce částečných výbojů v izolaci závěsných vodičů distribučních vedení vysokého napětí. V rámci řešení bude navržen a sestrojen měřicí řetězec pro testovací provoz s bezkontaktním senzorem, který bude sloužit k záznamům signálů výbojové činnosti uvnitř a na povrchu izolace závěsného vodiče. K vyhodnocení zaznamenaných obrazců z výstupu měřicího řetězce bude vytvořen algoritmus pro automatickou detekci přítomnosti obrazce částečných výbojů. Na základě aktivity výbojové činnosti z výstupu prototypu detektoru algoritmus automaticky vyhodnotí izolační stav vodiče. Tento cíl bude splněn do konce doby trvání projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia95000,-95500,-
3. Materiálové náklady60000,-22822,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-20972,-
5. Služby50000,-141707,-
6. Cestovní náhrady89000,-78999,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory46000,-40000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic60000,-60000,-
Plánované náklady460000,-
Uznané náklady460000,-
Celkem běžné finanční prostředky460000,-460000,-