Schválené projekty 2019

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2019

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 404 010 Kč

Z toho 0,18 % - 99 192 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 433 100
EKF  3 711 635
FAST  2 600 000
FS   8 127 164
FEI 15 797 594
HGF   5 859 651
FMT  7 597 824
VC 10 177 850
CELKEM 55 304 818

KódSP2019/17
Název projektuŘízení a optimalizace osvětlení v průmyslových procesech
ŘešitelŠvec Pavel Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2019 - 31.12.2019
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci předkládaného projektu řízení a optimalizace v průmyslových objektech bude návrh aktivních a pasivních prvků pro řízení osvětlení v průmyslovém podniku s ohledem na spolehlivost činností vykonávaných provozním pracovníkem.
V rámci řešení bude prováděno vyhledávání moderních prvků řízení osvětlení na jejichž základě bude prováděna tvorba různých prototypových řešení. Bude prováděn sběr parametrů osvětlení, které budou základem pro optimalizaci řízení osvětlení z hlediska energetických úspor. Paralelně bude prováděn i výzkum spolehlivosti lidského faktoru v různých podmínkách osvětlení. K řešení budou využity metody dataminingu a pokročilých optimalizačních metod.
Ve všech výše uvedených fázích projektu budou užity prostředky a nástroje založené na přístupu Internet of Thing a Smart Factory.
Členové řešitelského týmuIng. Vojtěch Baránek
Bc. Tereza Bardaševská
Bc. Miloslav Bečka
Bc. David Čelovský
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Ing. Jan Krátký
Ing. Andrei Laptev
Ing. Martin Menšík
Ing. Jan Minarčík
Ing. Vít Pasker
Ing. Jan Polášek
Bc. Daniel Ručka
doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Bc. Tomáš Sirník
Bc. Aaron Robin Sitek
Ing. Jaroslav Sláčala
Ing. Nikita Stratinskiy
Ing. Pavel Švec, Ph.D.
Ing. Antonín Tomeček
Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Bc. Jan Zwierzyna
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem řešení projektu je návrh moderních způsobů řízení a optimalizace osvětlení v průmyslovém podniku z pohledu výkonu, intenzity osvětlení, barevné teploty a spolehlivosti lidského faktoru při provádění pracovních činností. V rámci řešení budou zkoumány různé prostředky na bázi Internet of Thing a Smart Factory a budou vytvářena různá prototypová řešení.

1. etapa
leden – červen 2018
Analýza současného řízení osvětlení v průmyslových objektech.
2. etapa
březen – září 2018
Návrh řízení a optimalizace osvětlení v průmyslových objektech.
3. etapa
červen – prosinec 2018
Vyhledávání moderních prvků řízení a optimalizace osvětlení v průmyslových objektech.
4. etapa
listopad – prosinec 2018
Zobecnění přístupu řešení. Zhodnocení a tvorba závěrečné zprávy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-20070,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5070,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady80000,-72019,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40200,-42007,-
5. Služby10000,-2840,-
6. Cestovní náhrady55000,-68364,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory31700,-31700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady317000,-
Uznané náklady317000,-
Celkem běžné finanční prostředky317000,-317000,-