Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/172
Název projektuAplikace formálních metod v oblastech modelování znalostí a softwarovém inženýrství
ŘešitelŠtolfa Svatopluk Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuIng. Adam Albert
Bc. Miroslav Babral
Bc. Ján Baranec
Ing. Marek Běhálek, Ph.D.
Bc. Jan Bláha
Bc. Jakub Bocek
Bc. Jan Čech
prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Ing. Michal Fait
Ing. David Ježek, Ph.D.
Bc. David Katanik
Bc. Radim Kazlepka
Bc. Jan Kolářík
Bc. David Kolek
Bc. Michal Kopečný
Bc. Adam Košinar
Ing. Martin Kot, Ph.D.
Bc. Tereza Kovalová
Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Bc. Michaela Lubyová
Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Bc. Daniel Mrózek
Ing. Vojtěch Patschka
Ing. Tomáš Podolák
Bc. Josef Pohrom
Bc. Michal Přikryl
Bc. Vojtěch Pustówka
Bc. Petr Řepecký
doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
Bc. Ivana Kotová
Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
Bc. Jiří Strojil
Bc. Ondřej Trlifaj
Bc. Richard Vašek
Bc. Tomáš Wagner
Bc. Oskar Walder
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13600,-
2. Stipendia145000,-145000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-10000,-
5. Služby120000,-120000,-
6. Cestovní náhrady323000,-323000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory72400,-72400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady724000,-
Uznané náklady724000,-
Celkem běžné finanční prostředky724000,-724000,-