Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/170
Název projektuVirtuální instrumentace pro oblast měření a testování V.
ŘešitelBilík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuZákladním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech:
•využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů,
•využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí (např. BroadBand LIGHT polygon)
•monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.
Členové řešitelského týmuBc. David Barabasz
Ing. Jan Baroš
Bc. Pavel Bělota
doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Jindřich Brablík
Bc. Roman Čajnák
Bc. Tomáš Čerbák
Ing. Lukáš Danys
Ing. Jan Dedek
Ing. Jakub Dohnal
Ing. Jan Dvořák
Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
Bc. Marek Haluska
Bc. Václav Hanke
Václav Janus
Ing. Bára Janošcová
Bc. Vít Jandásek
Ing. René Jaroš, Ph.D.
Bc. Tomáš Jašica
Ing. Radana Kahánková, Ph.D.
Ing. Lukáš Knybel, Ph.D.
Ing. Pavel Kodytek
Ing. Jakub Kolařík
Bc. Milan Kovalčík
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
Bc. Lukáš Krais
Ing. Martin Kryl
Bc. Roman Kulštejn
Ing. Martina Ládrová
Bc. Jana Lančová
Bc. Ondřej Maček
Ondřej Mader
Bc. Barbara Maludová
doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
Ing. Daniel Novický
Bc. Dominik Pieter
Jiří Pilch
Bc. Rostislav Pokorný
Bc. Tomáš Pučan
Bc. Jan Ručka
Bc. Jaroslav Rzidky
Bc. Jan Šíma
Bc. David Šimoník
Ing. Hana Škutová
Ing. Lukáš Šnajdr
Ing. Lukáš Šoustek
Bc. Jakub Štefanský
Ing. Nela Štrbíková
Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Bc. Šárka Vávrová
Ing. Richard Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Bc. Tomáš Zbončák
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti automatizovaného testování výrobků a přístrojové techniky; v oblasti kamerových inspekcí výrobků; v oblasti implementace pokročilých adaptivních technik zpracování signálů; a v oblasti monitorování provozně technických funkcí inteligentních budov.
Primárním cílem projektu je vytvořit platformu pro vědeckou práci, která umožní aplikační výzkum výše specifikovaných oblastí. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kde mohou studenti získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti z těchto progresivních oblastí.
Důraz bude kladen na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do výzkumné a publikační činnosti. Předpokládá se vytvoření potřebného odborného zázemí pro přípravu grantových projektů a smluvního výzkumu. Cílem jsou publikace na kvalitních konferencích a zejména žurnálech:
• priorita: publikace v žurnálech s IF (z výsledků je zřejmé, že se to týmu daří)
• publikace na tuzemských konferencích (ISI WoS, SCOPUS), min. 4 články,
• publikace na zahraniční konferenci, min. 3 články

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia150000,-275000,-
3. Materiálové náklady80000,-32000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-58000,-
5. Služby200000,-173000,-
6. Cestovní náhrady100000,-92000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory70000,-70000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady700000,-
Uznané náklady700000,-
Celkem běžné finanční prostředky700000,-700000,-