Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/168
Název projektuPárování produktových katalogů v rozsáhlých vícejazyčných a víceměnových databázích
ŘešitelFasuga Radoslav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuCílem projektu je analyzovat možnosti párování nehomogenních dat z různých zdrojů (produktových katalogů), v různých jazycích, měnách a s rozdílnými popisy nad rozsáhlými databázemi s komerčním obsahem a strukturovanými daty s použitím SQL a Non-SQL databázových technologií.
Cílem je definovat postupy pro vhodnou strukturu stažení, předzpracován a ukládání s ohledem na vyhledávání, ukládání operativních databází, ukládání pro účely full-textového vyhledávání, průběžná aktualizace dat s použitím technologií Elastic Search, Mongo DB, Casandra, H-base a další.
Systém párování produktových katalogů bude založen na několika postupech pomocí jednoznačných identifikátorů (EAN), slovních názvů, popisů, parametrů, výrobců, značek, jazykových verzí a regionální dostupnosti. Nejčastějším problémem při řešení je neúplnost údajů, různé pojmenování, překlepy a rozdíly v překladech položek.
Důraz při řešení je kladen na vhodné uživatelské rozhraní pro výpis výsledků párování, kde jsou vyznačeny automaticky párované produkty, produkty s ručním párováním, nebo návrhy na párování, které je nutné schválit, případně produkty, které se párovat nepodařilo. Cílem je dosáhnout takového výkonu, aby proces párování byl schopen ve 24 hodinových intervalech kontrolovat řádově 100 milionu položek.

Výsledky budou ověřený v praxi a následně budou prezentovány na vědeckých konferencích, případně ve vědeckých časopisech, zabývajících se problematikou elektronické komerce a práce s velkými daty.

Z hlediska finančních požadavků, jsou požadovány prostředky pouze na stipendia participujících studentů v počtu 7 studentů ve výši 12 tisíc na osobu na rok.

Publikace projektového týmu:

Fasuga, R.Rebrošová, K., Kubanda, E., Pilík, V., Mičanin, J., Kuchařík, M., Rýdel, J.
Gloffer — Searching implementation in sales portals and marketing strategies creation
2017 15th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), Stary Smokovec, 2017, pp. 1-6.

DOI: 10.1109/ICETA.2017.8102482
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8102482&isnumber=8102457


Fasuga, R., Rebrošová, K., Kubanda, E., Pilík, V., Mičanin, J., Pinčik, A., Rýdel, J.
Gloffer - Student based project for low-cost marketing and system promotion: Portal for offers and demands, its preparation and launch
(2016) ICETA 2016 - 14th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Proceedings, art. no. 7802054, pp. 63-68.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85011298935&doi=10.1109%2fICETA.2016.7802054&partnerID=40&md5=e41347388fa8b951086e9321c2231d91

DOI: 10.1109/ICETA.2016.7802054
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Fasuga, R., Rydel, J., Kubanda, E., Micanin, J., Pilik, V., Stastna, P., Tyn, O., Rodek, M., Pincik, A.
Gloffer - Framework for the implementation of portal solutions for E-commerce
(2016) ICETA 2015 - 13th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Proceedings, art. no. 7558462, .
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84990973709&doi=10.1109%2fICETA.2015.7558462&partnerID=40&md5=7389e75f5d5aee6736839911d6ebbbab

DOI: 10.1109/ICETA.2015.7558462
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

M. Němec, R. Fasuga, J. Trubač and J. Kratochvíl
Using virtual reality in education
2017 15th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), Stary Smokovec, 2017, pp. 1-6.

DOI: 10.1109/ICETA.2017.8102514
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8102514&isnumber=8102457

Žołtá, V., Fasuga, R.
Tool for education material presenting on mobile devices
(2015) ICETA 2014 - 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Proceedings, art. no. 7107639, pp. 523-528.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84990199675&doi=10.1109%2fICETA.2014.7107639&partnerID=40&md5=07acf1feee0b9629e18a4aaae3134908

DOI: 10.1109/ICETA.2014.7107639
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Fasuga, R., Stoklasa, P., Němec, M.
Tool for analysis of electronic commerce and its use in teaching
(2015) ICETA 2014 - 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Proceedings, art. no. 7107557, pp. 115-120.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84990175044&doi=10.1109%2fICETA.2014.7107557&partnerID=40&md5=88a51c5ae33cbe8a8234b2c79f33a6e3

DOI: 10.1109/ICETA.2014.7107557
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Fasuga, R., Stoklasa, P., Němec, M.
An intelligent tool for All-to-All sales on the internet platform for compilation of commercial offers and requests for companies and customers
(2015) ICE-B 2015 - 12th International Conference on e-Business, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications, ICETE 2015, pp. 263-270.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84969749333&partnerID=40&md5=5bcc1abee1f4d18344f500d035197187

DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Fasuga, R., Stoklasa, P., Němec, M.
The method of automated monitoring of product prices and market position determination in relation to competition quotes: Monitoring of product prices and marketability development with continuous assessment of market position in on-line sales
(2014) ICE-B 2014 - Proceedings of the 11th International Conference on e-Business, Part of ICETE 2014 - 11th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications, pp. 5-13. Cited 2 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84910056601&partnerID=40&md5=e08f1191599e559346bc2d0d789c564b

DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Fasuga, R., Banot, M., Němec, M.
Simulation game for the verification of financial and business capabilities
(2013) ICETA 2013 - 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Proceedings, art. no. 06674410, pp. 89-93. Cited 1 time.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84896989046&partnerID=40&md5=b060e82fdd79c7110d71b6317e1f0bd8

DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Fasuga, R., Toporkova, G., Paluch, M.
Advanced market trends analysis in electronic auction systems
(2011) Proceedings - UKSim 5th European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation, EMS 2011, art. no. 6131222, pp. 231-236. Cited 3 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84856988037&doi=10.1109%2fEMS.2011.67&partnerID=40&md5=39cd11149b4fb02b899912b55c1e04b9

DOI: 10.1109/EMS.2011.67
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus
Členové řešitelského týmuIng. Radoslav Fasuga, Ph.D.
Bc. Jakub Kraus
Ing. Eduard Kubanda
Bc. Jakub Malchárek
Bc. Jan Mičanin
Ing. Václav Pilík
Bc. Andrej Pinčík
Ing. Katarína Seifriedová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude odborná studie zabývající se problematikou párování produktových katalogů s nekonzistentními daty s různými popisy, jazyky a měnami ve vyhledávacích portálech se zaměřením na prezentaci nabídky produktů a služeb.

Získané teoretické poznatky budou integrovány do portálu Gloffer dostupného na adrese http://www.gloffer.com.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia27900,-27900,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory3100,-3100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady31000,-
Uznané náklady31000,-
Celkem běžné finanční prostředky31000,-31000,-