Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/160
Název projektuVývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace IV
ŘešitelKoziorek Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuIng. Monika Borová
Ing. Jan Dedek
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
Ing. Tomáš Dočekal
Ing. Antonín Gavlas
Ing. Matěj Golembiovský
Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Jakub Hlavica
Ing. Karolína Gaiová
Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Ing. Jan Kotyza
doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Tomáš Ondraczka
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Ing. Michal Petřek
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Ing. Jiří Škovránek
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Ing. Martin Uhlík
Ing. Tomáš Urbanczyk
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia360000,-360000,-
3. Materiálové náklady50000,-50000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek84600,-84600,-
5. Služby200000,-200000,-
6. Cestovní náhrady200000,-200000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory99400,-99400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady994000,-
Uznané náklady994000,-
Celkem běžné finanční prostředky994000,-994000,-