Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/130
Název projektuZpracování a pokročilá analýza biomedicínských dat III
ŘešitelKudělka Miloš doc. Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuAjith Abraham Padath, PhD.
Mgr. Asim Mohammed Eltahir Ali
Ing. Tarek Batiha
Ing. Marek Běhálek, Ph.D.
Ing. Jakub Beránek
Bc. Jan Bršťák
Bc. Martin Buček
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
Bc. Jiří Friml
doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
Bc. Jiří Hopják
Ing. Jaroslav Hořejší
Bc. Martin Janek
Ing. Jan Janoušek
Ing. Adam Kašpar
Bc. Jan Konečný
Bc. Jan Konečný
Ing. Vojtěch Kotík
Bc. Jan Kratochvíl
doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Pham Duy Thanh Le
Van Vang Le
Bc. Radovan Macháček
Ing. Lukáš Mihula
Ing. Thanh Long Nguyen
Thi Bich Ngan Nguyen
RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Ing. David Ondruš
Mgr. et Mgr. Richard Papřok
Nguyen Huy Phuong Pham
Ing. Jakub Piško
Ing. Jakub Plesník
Ing. Maroš Pohančeník
Ing. Petr Prokop
RNDr. Ing. Martin Radvanský, Ph.D.
Ing. Michal Radecký, Ph.D.
Bc. Tomáš Řeha
Ing. Khalifa A. S. Saghair
Bc. Ing. Miroslav Šmelko
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Ing. Andrey Sukhanov
Trung Tin Tran
Ing. Vojtěch Uher
Bc. Veronika Uhrová
Ing. Jan Vargovský
Ing. Michal Vašinek, Ph.D.
Bc. Ing. Adam Vůjtek
Mgr. Šárka Zehnalová
Bc. Petr Žoček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-0,-
2. Stipendia242000,-270000,-
3. Materiálové náklady260000,-146674,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20200,-495490,-
5. Služby220000,-57109,-
6. Cestovní náhrady320000,-119727,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory121000,-121000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1210000,-
Uznané náklady1210000,-
Celkem běžné finanční prostředky1210000,-1210000,-