Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/126
Název projektuParalelní zpracování velkých dat V
ŘešitelDráždilová Pavla Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuAjith Abraham Padath, PhD.
Mgr. Asim Mohammed Eltahir Ali
Ing. Tarek Batiha
Ing. Martin Bielik
Bc. Vojtěch Bill
Bc. Martin Buček
Ing. Tomáš Buriánek
Bc. Radek Čep
Bc. Daniel Chýlek
Bc. Hikmat Dashdamirov
doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
Bc. Jiří Friml
Ing. Jiří Hanzelka
Ing. Jaroslav Hořejší
Ing. Jan Janoušek
Lifeng Jiang
Ing. Adam Kašpar
Bc. Jan Konečný
Bc. Martin Kössler
Ing. Vojtěch Kotík
Bc. Jan Kratochvíl
doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
Ing. Eduard Kubanda
Pham Duy Thanh Le
Van Vang Le
Ing. Lukáš Mihula
Ing. Martin Mikula
Ing. Thanh Long Nguyen
Thi Bich Ngan Nguyen
Ing. Jana Nowaková, Ph.D.
Ing. David Ondruš
Mgr. et Mgr. Richard Papřok
Nguyen Huy Phuong Pham
Ing. Jakub Piško
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Bc. Adam Podlas
Ing. Maroš Pohančeník
Ing. Libor Polehňa
Ing. Michal Prílepok, Ph.D.
Bc. Martin Prouza
Ing. Petr Prokop
Bc. Tomáš Řeha
Ing. Khalifa A. S. Saghair
Bc. Ing. Miroslav Šmelko
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Mgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.
Ing. Andrey Sukhanov
Longmei Tang
Trung Tin Tran
Bc. Jan Trubač
Ing. Vojtěch Uher
Bc. Marek Ulip
Bc. Pavol Urban
Ing. Michal Vašinek, Ph.D.
Bc. Rostislav Vondrák
Bc. Ing. Adam Vůjtek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13600,-
2. Stipendia242000,-343000,-
3. Materiálové náklady246600,-330272,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek19800,-0,-
5. Služby220000,-130066,-
6. Cestovní náhrady307000,-232062,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory121000,-121000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1210000,-
Uznané náklady1210000,-
Celkem běžné finanční prostředky1210000,-1210000,-