Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/101
Název projektuKonference "Den doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuV rámci konference "Den doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství" budou studenti doktorských studijních programů prezentovat výsledky, kterých dosáhli při řešení projektu výzkumu a vývoje.Bude se jednat o 23. ročník těchto konferencí. Konference bude rozdělena do sekcí podle studijních programů doktorského studia (Metalurgie, Materiálové
vědy a inženýrství, Procesní inženýrství, Řízení průmyslových systémů). Bude vydán sborník prezentovaných prací studentů.
Členové řešitelského týmuBc. Radka Bartoncová
Ing. Miroslava Edelmannová, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Pavlína Mikulová
Mgr. Vlastimil Novák
Ivana Pěšalová
Ing. Václav Strung
Ing. Kateřina Vašíčková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Bude vydán sborník prací studentů doktorského studia na FMMI. Předpokládaný
počet účastníků 45, rozsah jednotlivých příspevků 4 strany, celkový počet
stránek cca 180 (úvodní slovo, prezentace významných výsledků studentů
FMMI, závěr)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10720,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2720,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady15280,-37278,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-0,-
5. Služby35000,-18002,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-