Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/58
Název projektuVýzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids
ŘešitelMišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových komponent a technologií pro inteligentní energetické sítě - smart grids.
Členové řešitelského týmuIng. Vojtěch Blažek
Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Ing. Jakub Kosmák
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Ing. Michal Petružela
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Ing. David Seidl, Ph.D.
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Ing. Jan Vysocký
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je rozvoj výzkumných aktivit v oblasti moderních energetických sítí s ohledem na efektivní využití obnovitelných zdrojů elektrické energie, akumulačních systémů a inteligentních systémů řízení.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady50000,-94460,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek39000,-0,-
5. Služby80000,-100587,-
6. Cestovní náhrady89700,-56903,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory34300,-34300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-6750,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady343000,-
Uznané náklady343000,-
Celkem běžné finanční prostředky343000,-343000,-