Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/59
Název projektuSítě a komunikační technologie pro chytrá města
ŘešitelŘezáč Filip Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuKomunikační technologie jsou součástí každodenního života, využití je v řadě odvětví, jejich význam trvale roste, jsou nedílnou součástí technologicky vyspělého hospodářství a míra jejich využívání je i odrazem životní úrovně společnosti. Oblasti, které budou řešeny v předkládaném projektu, korelují s probíhajícími výzkumnými aktivitami pracoviště – Katedry telekomunikační techniky a všechny mají společného jmenovatele – sítě. Jde především o bezdrátové sítě, mobilní sítě, ale rovněž konvenční počítačové, nakonec i nově zavádějící se softvérově definované sítě a Internet věcí, který je rovněž specifickým typem senzorové sítě.
Kompetence řešitelského týmu v těchto oblastech byly v minulých letech potvrzeny třemi řešenými projekty Technologické agentury ČR, které byly zaměřeny na vytěžování znalostí o mobilitě obyvatel v území z lokalizačních a provozních údajů mobilní sítě a bezpečnost mobilních zařízení. Nově řešenými projekty v období 2017-2020 je projekt MV ČR ve výzvě bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu, který je zaměřen na bezpečnost Internetu věcí a projekt MPO ČR zaměřeného na rozšíření portfolia produktů pro Internetu věcí s firmou SolidusTech.
Předmětem výzkumu jsou sítě, vytěžování znalostí, modelování a simulace, SDN (Software Defined Networking) a IoT (Internet of Things). Důležitým tématem výzkumu je vytěžování znalostí ze sítí, kdy se jedná především o lokalizaci a získání nových znalostí o mobilitě osob v území. V roce 2017 byly naše výsledky v této oblasti medializovány a proběhly dvě televizní reportáže, jedna z nich byla vysílána ve smyčce na ČT24. Výstupy jsou v rámci ČR jedinečné a v roce 2018 bychom se chtěli zaměřit na podání evropského projektu v této oblasti.
Dalším důležitým tématem jsou bezdrátové sítě, a to jednak energy harvesting, kde budeme cílit na oblast základního výzkumu a modelování energetických poměrů senzorů v různých režimech a jednak oblast Internetu věcí, kde půjde o aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Zde společně se studenty tvoříme infrastrukturu kampusové sítě Internetu věcí v bezlicenčním pásmu, kterou rozšiřujeme v rámci Ostravy a máme v plánu i další města (aktuálně je spuštěn další přístupový bod v Opavě). Laboratoří se tak pomyslně stává nejen náš kampus, ale v krátkodobém horizontu město Ostrava a v dlouhodobém MSK. Důležité je zmínit, že tato kampusová síť je stavěna jako otevřená a bezplatná, přístup do ní mají studenti, občané i firmy, všichni, kteří si chtějí IoT technologie vyzkoušet. Kampusová IoT je koncipována jako testbed a provozována jako best effort služba, univerzita tím i plní svou roli, kterou v regionu jako organizace pro šíření znalostí a nositel nových technologií má. Jedná se o dlouhodobý záměr, ve kterém vyvíjíme a implementujeme komponenty sítě Internetu věcí, senzory a nakonec aplikace. Co se týče infrastruktury, tak v roce 2018 se zaměříme na vývoj 2. generace přístupového bodu, vývoj API pro aplikační server, API umožní jednoduchým způsobem registrovat senzory a vyčítat data senzorů na mobilní telefony. API bude vhodným doplněním stávajícího GUI. Dále se zaměříme na zvýšení robustnosti sítě a zkoumání vztahu mezi spolehlivostí doručení zpráv a bezpečnostními aspekty v režimech ABP a OTTA. Rovněž se zaměříme na vývoj portfolia senzorů. Veškeré výstupy budou volně dostupné veřejnosti s cílem podpořit rozšiřování IoT aplikací.
Za posledních pět let má řešitelský tým na Web of Science indexovaných 114 výstupů (z toho 40 článků v časopisech), ve Scopus evidováno 172 výstupů (z toho 69 v časopisech), dále je to devět aplikovaných výstupů, tři monografie, tři kapitoly v knihách. Nemůžeme opomenout sedm obhájených dizertačních prací studentů, kteří se v posledních pěti letech podíleli na řešených SGS, na které tento projekt navazuje.
Rovněž dochází ke změně na pozici nositele SGS projektu s cílem podpořit mladší kolegy, tuto roli přebírá Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Členové řešitelského týmuIng. Emil Bednár
Ing. Ladislav Beháň
Ing. Patrik Binder
Ing. Norbert Brečkay
Bc. Jakub Dostal
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Bc. Radek Fajkus
Bc. Vendula Filipcová
Bc. Zbyněk Fojtík
Ing. Michael Fridrich
Ing. Jaroslav Frnda
Dr. Ing. Libor Gajdošík
Ing. Erik Grešák
Duy Hung Ha
Bc. Jakub Horváth
Bc. Tadeáš Hrubý
Phuoc Huynh Tan, M.Sc.
Bc. Petr Jabůrek
Ing. Jakub Jalowiczor
Bc. Lukáš Janča
Bc. Tomáš Janošík
Bc. Michaela Kadúchová
Bc. Michael Kalus
Ing. Lukáš Kapičák
Duc Thanh Le
Phu Le Si
Ing. Petr Machník, Ph.D.
Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Bc. Marianna Mikulecká
Ing. Pavel Nevlud
Tam Kieu Nguyen
Tan Nhat Nguyen, M.Sc.
Sy Nguyen Hoang
Nhu Hong Nguyen
Thi Phuong Thao Nguyen
Ngoc Long Nguyen
Sieu Dang Nguyen
Ing. Radek Novák, Ph.D.
Ing. Lukáš Orčík
Ing. Pavol Partila, Ph.D.
Bc. Jan Pejsar
Ing. Iva Petříková, Ph.D.
Bc. Hai Dat Pham
Tin Tran Phu, M.Sc.
Bc. Jakub Prášil
Ing. Tomáš Putna
Bc. Filip Rajnec
Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
Ing. Jakub Šafařík, Ph.D.
Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Ing. Lukáš Ševčík
Ing. Jan Skapa, Ph.D.
Ing. Antonín Škrobánek
Ing. Martina Slívová
Bc. Martin Sojka
Bc. Oldřich Sova
Bc. Vojtěch Stoniš
Bc. Lukáš Stryja
Ing. Martin Stuchlík
Bc. Roman Sýkora
Ing. Zdeněk Tesař
Ing. Michal Tomeček
Ing. Martin Tomis, Ph.D.
Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
Thanh Nam Tran, M.Sc.
Bc. Richard Učník
Bc. Ondřej Vaněk
Ing. David Vašíček
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Bc. Vít Zakopal
doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia750000,-759000,-
3. Materiálové náklady40000,-40000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek150000,-106000,-
5. Služby80000,-103000,-
6. Cestovní náhrady90600,-103000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory123400,-123000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1234000,-
Uznané náklady1234000,-
Celkem běžné finanční prostředky1234000,-1234000,-