Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/45
Název projektuAnalýza strojních součástí v kritických místech namáhání
ŘešitelHavlík Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuNávrh výpočetních metod a experimentů pro dimenzování strojních součástí v kritických místech namáhání
Projekt bude zaměřen na 5 výzkumných části:
1.Vyhodnocování otisků ozubených kol automobilových převodů při opakovaném zatěžování. Zatěžování ozubených kol bude prováděno na otevřeném nebo uzavřeném měřícím okruhu. Otisky budou vyhodnocovány dle metodiky publikované v projektu SP2017/39.
2.Měření osové síly ve šroubech tenzometrickými snímači. Výzkum nejvhodnějšího umístění tenzometrických snímačů na konkrétním šroubovém spoji.
3.Návrh experimentální kontroly diferenciálů pomocí uzavřeného anebo otevřeného zkušebního okruhu. Technická dokumentace sestavy zkušebního okruhu.
4.Výpočet chování kardanové hřídele v závislosti na její délce. Vypracování výpočetní metody pro vibrace kardanové hřídele.
5.Rozbor automatické třístupňové převodovky jízdního kola.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Beinstein
Ing. Filip Dušek
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Bc. Lukáš Gelnar
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Ing. Vojtěch Heiník
Ing. Lukáš Jančar
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Ivo Křístek
Ing. Václav Mosler
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Jan Pavlík
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Jiří Struž
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Jiří Začal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1.Korelace záběrových stop ozubených kol
2.Metodika návrhu snímačů pro měření osové síly ve šroubu
3.Návrh měřicí stolice pro výstupní kontrolu diferenciálů
4.Analýza závislostí vibrací kardanové hřídele na její zástavbové délce
5.Rozbor automatické třístupňové převodovky jízdního kola
6.Publikování výstupů na konferencích
7.Obhájení diplomových prací souvisejících s projektem

Harmonogram prací viz. příloha ve složce Projektová dokumentace

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia90000,-90000,-
3. Materiálové náklady10000,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek22593,-41242,-
5. Služby60000,-57818,-
6. Cestovní náhrady65000,-58533,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory27500,-27500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady275093,-
Uznané náklady275093,-
Celkem běžné finanční prostředky275093,-275093,-