Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/68
Název projektuKonference "Den doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuV rámci konference "Den doktorandů Fakulty metalurgie a
materiálového inženýrství" budou studenti doktorských studijních programů
prezentovat výsledky, kterých dosáhli při řešení projektu výzkumu a vývoje.
Bude se jednat o 22. ročník těchto konferencí. Konference bude rozdělena do
sekcí podle studijních programů doktorského studia (Metalurgie, Materiálové
vědy a inženýrství, Procesní inženýrství, Řízení průmyslových systémů). Bude vydán sborník prezentovaných prací studentů.
Členové řešitelského týmuIng. Nela Ambrožová, Ph.D.
Bc. Radka Bartoncová
Ing. Jan Juřica
Ing. Vendula Fialová
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Pavlína Mikulová
Mgr. Vlastimil Novák
Ivana Pěšalová
Ing. Kateřina Vašíčková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vydání sborníku prací studentů doktorského studia na FMMI. Předpokládaný
počet účastníků 45, rozsah jednotlivých příspevků 4 strany, celkový počet
stránek cca 180 (úvodní slovo, prezentace významných výsledků studentů
FMMI, závěr)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10720,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2720,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady15280,-22794,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-0,-
5. Služby35000,-32486,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-