Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/39
Název projektuZkoušky automobilových převodů
ŘešitelHavlík Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuNávrh zkušebních metod pro ověření správnosti záběru automobilových převodů a jejich ověřování na zkušebních okruzích
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Ing. Lukáš Jančar
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Bc. Michal Kohout
Ing. Ivo Křístek
Ing. Václav Mosler
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Jan Pavlík
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. František Špalek
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Jiří Začal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Zkoušení záběru zubů pomocí otisků -návrh metodiky
2. Návrh metodiky a zkušebního zařízení zkoušek naklopení volných kol automobilových převodů
3. Návrh zkušebního zařízení pro běhové zkoušky a stanovení chyby převodu automobilových převodů
4. Publikování výstupů projektu na konferencích a v časopisech podle metodiky RVVI

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady20000,-5407,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek36000,-70924,-
5. Služby90000,-95035,-
6. Cestovní náhrady37126,-11760,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory27014,-27014,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady270140,-
Uznané náklady270140,-
Celkem běžné finanční prostředky270140,-270140,-