Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/169
Název projektuPERMON toolbox development III
ŘešitelHorák David doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuThe objectives of this project will be related mainly to the quadratic programming algorithms development, their implementation and optimization on various architectures and application to disciplines like vehicle routing problems (VRP), regression, data fitting, support vector machines, control systems and others. Another specialization is development and parallelization of the fatigue solver PragTic and applications of image segmentation to materials identification in concrete. In this areas, PERMON team is going to cooperate with RP1 (VRP) and RP2 (problems in hydromechanics) from IT4I, CTU (Sifel, PragTic).

Team members:
Ing. Radim Sojka - PERMON optimization and testing, TFETI, VRP.
Ing. Marek Pecha - image processing, PragTic fatigue solver.
Bc. Jakub Kruzik - TFETI, Krylov subspace methods, CA/CH techniques.
Ing. Jiri Tomcala - PragTic fatigue solver, FETI-DP method.

The most valuable publications:
- Sojka, Horak, Hapla: The impact of enabling multiple subdomains per MPI process in TFETI domain decomposition method, Applied Mathematics and Computation, submitted 2016
- Kruzik, Hapla, Horak, Pecha: Comparison of selected FETI coarse space projector implementation strategies, Applied Mathematics and Computation, submitted 2016
- Hapla, Horak, Cermak, Sojka, Pecha, Kruzik, Tomcala, Vasatova, Pospisil: PERMON toolbox development, in proceedings of PANM 2016, in preparation
- Papuga, Halama, Fusek, Rojíček, Fojtík, Horák, Pecha, Tomčala, Čermák, Hapla, Sojka, Kružík: Efficient Lifetime Estimation Techniques for General Multiaxial Loading, in proceedings of ICNAAM 2016, AIP Conf. Proc., accepted 2016
- Hapla, Horak, Pospisil, Cermak, Vasatova, Sojka: Solving Contact Mechanics problems with PERMON, in proceedings of HPCSE 2015, LNCS, published 2016, DOI: 10.1007/978-3-319-40361-8_7

Awards in 2015:
- R. Sojka - 3rd position in Babuska prize in MSc. category
Awards in 2016:
- J. Kruzik - ? position (will be announced) in Babuska prize in MSc. category
- J. Kruzik - 2nd position in SVOC competition in Mathematical analysis category
- J. Kruzik – Prize of Department of Applied Mathematics for Best Bc. thesis
- M. Pecha – dean's award for the results in MSc. studies

Členové řešitelského týmudoc. Ing. David Horák, Ph.D.
Ing. Jakub Kružík
Ing. Marek Pecha
Ing. Radim Sojka
Ing. Jiří Tomčala
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)The aim of the project and expected outputs:
* Software development of PERMON library (http://permon.it4i.cz/)
* Writing the documentation having a form of the tutorials and show-cases.
* PermonFLLOP release.
* Implementation and testing of integer linear programming and quadratic programming solvers and their applications to VRP and ARP
* Optimization of iterative methods for solution of linear
systems and quadratic programming problems with communication hiding and
avoiding techniques, especially the application of PIPEDCG and detailed study of various approaches for a deflation space construction
* Optimization of interface with Sifel and solving civil engineering problems.
* Massively parallel benchmarking and scalability testing of our solvers on
various applications and architectures.

Publications and conferences of PERMON team:
* DD24 in Svalbard
* SNA in Ostrava
* HPCSE in Solan
* PARENG in Pecs
* SparseDays in Tolouse

Impact of the project:
QP problems arise in many disciplines like contact mechanics, least-squares
regression, data fitting, data mining, support vector machines, control systems and many others. But it is hard to find maintained freely available QP codes. This motivates us to carry on PERMON development. Its applications already include engineering (linear elasticity, contact problems with friction, elastoplasticity, shape optimization) as well as altruistic ones (medical imaging, icesheet melting modelling, and climate changes modelling).
Additionally, we employ domain decomposition methods, which allow efficient and robust utilization of parallel computers up to tens of thousands processor cores. By this means, we are able to shorten the solution time or even to solve problems with huge dimension unsolvable on conventional personal computers. For this purpose we will need HPC infrastructure such as IT4I's Salomon cluster.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady0,-14661,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-13000,-
6. Cestovní náhrady67000,-39339,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady127000,-
Uznané náklady127000,-
Celkem běžné finanční prostředky127000,-127000,-