Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/159
Název projektuVýzkum v oblasti technologií pro smart grids
ŘešitelMišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuV souladu se všemi strategickými dokumenty EU a ČR v oblasti smart grids jsou v popředí zájmu oblasti výzkumu zaměřené na řízení mikrosítí, elektromobilitu, využití obnovitelných zdrojů nebo v neposlední řadě problematika akumulace elektrické energie.
Tento projekt výzkumu a vývoje je zaměřen na výše uvedené aktuální témata a jejich vzájemnou kombinaci a interakci. V oblasti mikrosítí je výzkum zaměřen na problematiku ostrovních provozů energetických jednotek, v oblasti elektromobility je projekt zaměřen na vzájemnou interakci elektromobilů a ostrovních jednotek nebo distribuční sítě s ohledem na koncepci „vehicle to grid“ a "vehicle to home“ a vzájemné sdílení akumulační kapacity mezi ostrovními energetickými jednotkami prostřednictvím elektromobilů.
V oblasti řízení mikrosítí je kladen důraz na vývoj systému řízení se zaměřením na možnost udržování vyrovnané bilance toků energií mezi jednotlivými mikrosítěmi.
K výše uvedeným předmětům výzkumu a vývoje bude využito sofistikovaných metod založeným na prvcích umělé inteligentce, strojovém učení nebo bio-inspirovaných predikčních metodách.
Členové řešitelského týmuIng. Vojtěch Blažek
Ing. Tomáš Buriánek
Ing. Artem Chesalkin
Bc. Jindřich Coufal
Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
Bc. Rostislav Holý
Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Ing. Tomáš Ježowicz
Ing. Filip Krupa
Ing. Petr Kubalík
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Ing. Michal Petružela
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Bc. Jiří Rigo
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Bc. Tomáš Valášek
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Ing. Jan Vysocký
Ing. Ladislav Zjavka, PhD.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je vývoj a testování metod a technologií pro budoucí inteligentní energetické sítě tzv. smart grids.
V průběhu řešení projektu budou dlouhodobě testovány metody pro řízení ostrovních energetických jednotek (model rodinného domu, automatizované parkovací centrum, technologické centrum Ostrava). V reálném pilotním provozu bude ověřena možnost skutečného využití systému „vehicle to home“ a „vehicle to grid“. Jedná se o unikátní systém, který je jedinečný v rámci ČR i Evropy.
Získané výsledky vědy a výzkumu budou publikovány na indexovaných konferencích a v časopisech s IF.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-100000,-
3. Materiálové náklady40000,-20226,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek38700,-41219,-
5. Služby80000,-90751,-
6. Cestovní náhrady80000,-50104,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory34300,-34300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-6400,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady343000,-
Uznané náklady343000,-
Celkem běžné finanční prostředky343000,-343000,-