Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/126
Název projektuNávrh inovativní konstrukce a stavba motocyklu typu minibike
ŘešitelRichtář Michal Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuCílem projektu je inovativní konstrukce a následná stavba motocyklu typu minibike. Inovační řešení se bude týkat optimalizace rámu, systému zavěšení kol a aerodynamiky krycích plastů. Konstrukce minibike musí splnit požadavky na vynikající udržovatelnost.
Členové řešitelského týmuBc. David Čermák
Ing. Jakub Měsíček
Bc. Marek Muzikant
Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Bc. Jiří Tihelka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Na základě konstrukčních návrhů bude realizovaným výstupem prototyp a užitný vzor.

Harmonogram prací:
01/2017 - 04/2017 Konstrukční práce, modely a výroba výkresové dokumentace
05/2017 - 12/2017 Výroba a nákup potřebných dílů a součástí
05/2017 - 12/2017 Kompletace zařízení, úpravy, testování, zkoušky, výstupy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9730,-9380,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7000,-7000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2730,-2380,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady50000,-72678,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5270,-0,-
5. Služby10000,-4040,-
6. Cestovní náhrady30000,-9452,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-9450,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-