Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/107
Název projektuVytvoření renderovací služby
ŘešitelKarásek Tomáš Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuCílem projektu bylo rozšíření možností využití velké infrastruktury IT4Innovations pro potřeby externích uživatelů. Pro tyto uživatele byla rozšířená služba pro vzdálené renderování založená na open source nástroji Blender Cycles.
Pro implementaci této služby byla použita kombinace OpenMP, MPI a sockets. Pro urychlení renderovacího nástroje Blender Cycles byl tento optimalizován pro hybridní systém s kombinací Intel Xeon a Intel Xeon Phi. Projekt probíhal ve spolupráci s neziskovou organizací Blender Institute (Amsterdam). V rámci této spolupráce byla testována funkčnost jak nově vytvořených algoritmů, tak těch již existujících, avšak optimalizovaných pro výše zmíněné architektury kombinující Intel Xeon a Intel Xeon Phi technologie.
Členové řešitelského týmuIng. Milan Jaroš
Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
Ing. Daniel Krpelík
Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
Ing. Petr Strakoš, Ph.D.
Ing. Alena Ješko
Ing. Ondřej Vysocký
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je vytvoření renderovací služby zejména pro uživatele z akademické sféry.
Tato služba bude využívat již stávající open source řešení Flamenco od Blender Institute. Dále bude vytvořený klient v Unity 3D (jedna technologie pro všechny platformy (např. WIN, IOS, Android, Web, IPhone), ve kterém bude uživatel moci zadávat vstupy (načtení scény) a prohlížet vypočtené výstupy (obrázky). Dále aplikační server bude vytvořený v Microsoft Visual Studiu a bude využívat tyto technologie: WCF, WebSockets a SSH pro komunikaci mezi klientem a serverem, entity Framework pro správu MSSQL databázového serveru (Microsoft SQL Server Express - pro uložení vstupu a výstupů). K jednotlivým aplikacím na superpočítači (Blender a Blender klient) budou vytvořeny jobscripty.
Ve spolupráci s Blender Institute budou nové funkce implementovány do oficiální verze Blenderu. Tím se zpřístupní všem uživatelům tohoto nástroje.
Výstupem tohoto projektu budou mimo jiné konferenční příspěvky. Je počítáno s tím, že každý člen vyjede na alespoň jednu konferenci.
Harmonogram: Optimalizace Blender Cycles (M1-M3), Vytvoření klienta v Unity (M4), vytvoření aplikačního a databázového serveru (M4-M6), vytvoření job skriptů (M6), zprovoznění celkové služby a jejich součástí (M7-M10), testování (M11).Dosavadní výstupy:
[1] M. Jaros, The Fundamentals: How to accelerate Blender with the Intel Xeon Phi coprocessors, IXPUG/EMEA 2016
[2] M. Jaros, P. Strakos, and T. Karasek, “Implementation of bm3d filter on intel® xeon phi™ for rendering in blender cycles,” AMC2016. Jimp - Submitted.
[3] Jaroš,M. and Říha,L. , Interactive and offline rendering in Blender Cycles using MPI and Intel Xeon Phi Offload, SC2016
[4] Jaroš,M. and Říha,L. and Strakoš,P. and Karásek,T. and Vašatová,A. and Jarošová,M. and Kozubek,T., Acceleration of blender cycles path-tracing engine using intel many integrated core architecture, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2015, pp. 86-97
[5] Jaroš,M., Xeon Phi coprocessors: Test Cases on Image Rendering, Intel Corporation, Grant Number: 23469721

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia36000,-36000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady78000,-78000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady114000,-
Uznané náklady114000,-
Celkem běžné finanční prostředky114000,-114000,-