Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/97
Název projektuDálkové řízení svítidel veřejného osvětlení s podporou technologií Smart
ŘešitelNovák Tomáš doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.<br /> prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuCílem projektu je ověření funkčnosti nové technologie dálkového širokopásmového řízení svítidel určených pro veřejné osvětlení v reálném provozu. Širokopásmové dálkové řízení svítidel, na rozdíl od tradičního úzkopásmového řízení, otvírá možnost začlenit osvětlení do konceptu Smart technologií (Smart City, IoT, Industry 4.0 a Car2Car/Infrastructure Communications). Všechny Smart technologie spojuje jeden klíčový aspekt a tím je zajištění datového konektivity v prostoru. Technologie širokopásmového řízení BroadbandLIGHT nabízí přenosové rychlosti od 100 Mbps až po 1 Gbps bez nutnosti budování nové datové infrastruktury. Komunikace mezi rozvaděčem a samotným svítidlem probíhá na stávajícím silovém vedení, což činí tuto technologii vysoce perspektivní pro reálné nasazení. Zajištěním datového přenosu se musí nutně přesunout spínání veřejného osvětlení z úrovně rozvaděčů na úroveň svítidel, čímž dojde ke zpřístupnění celé sítě veřejného osvětlení jak pro napájení, tak pro datové přenosy během celého dne a ne jen pouze během provozu samotného veřejného osvětlení. Technologie bude řešena jako komplexní řešení pro provozovatele věřejného osvětlení i pro majitele objektů s požadavkem na centralizované sofistikované řízení s přidanou hodnotou v podobě Smart technologií.

Filozofie BroadbandLIGHT je založen na novém netradičním řešení dálkového centralizovaného řízení svítidel na bázi širokopásmové komunikace po silových vodičích. Toto řešení, oproti tradičnímu úzkopásmovému řešení, přínáší velké množství výhod. Mezi tyto výhody patří, vzhledem k obecné poloze svítidel v prostoru, technologicky otevřené řešení topologie pro nasazení technologií spadajících do kategorie Smart (Smart City, IoT, Industry 4.0 a Car2Car/Infrastructure Communications). Nebude tedy nutné budovat novou datovou infrastrukturu, ale bude možné využít stávající napájecí infrastrukturu (silové vodiče) nejen pro dálkové centralizované řízení svítidel, ale i pro zajištění vysokorychlostní datové konektivity přímo na úrovni jednotlivých svítidel. Každé takové svítidlo si potom můžeme představit jako vysílač technologie spadající do kategorie Smart včetně energeticky výhodné komunikace po viditelném optickém záření (bílé LED).
Členové řešitelského týmuIng. Richard Baleja
Ing. Petr Běčák
Ing. Tomáš Běčák
Ing. Petr Bos
Ing. Josef Čmiel
Ing. Jan Dudek, Ph.D.
Bc. Václav Durčík
Bc. Josef Filip
Ing. Lukáš Hájek
Ing. Tomáš Hanusek
Bc. David Hecht
Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Ing. Barbara Helštýnová
Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Ing. Jakub Kolář
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Bc. Jakub Kunčický
Ing. Lumír Kunčický
Ing. Jan Látal, Ph.D.
Bc. David Možný
Bc. Jiří Nohel
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Ing. Jan Pícha
Bc. Matouš Režnar
Ing. Filip Šarlej
Ing. Blahoslav Socha
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Ing. Tomáš Stratil
Bc. Tomáš Václavík
Ing. Pavel Valíček
Ing. Aleš Vanderka
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Ing. Jan Vavrečka
Ing. Jan Vitásek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Wilček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Systém dálkového centralizovaného řízení svítidel na bázi širokopásmové komunikace po silových vodičích bude zároveň zajišťovat vysokorychlostní datovou konektivitu na úrovni jednotlivých svítidel. Výsledkem bude tedy systém regulace osvětlení za současného vytvoření základní datové, technologicky otevřené (Ethernet), topologie pro nasazení Smart technologií do reálného provozu. Výstupy se budou skládat s dílčích průzkumů zaměřených na jednotlivé funkční celky:

- návrh filozofie designu osvětlovací soustavy vhodné pro BroadbandLIGHT (zdroje, svítidla, osvětlovací soustava)
- implementace powerline rozhraní do svítidel veřejného osvětlení - zajištění adresace, regulace, komunikace a vypínání jednotlivých svítidel veřejného osvětlení
- zajištění a distribuce dat do sítě veřejného osvětlení na úrovni rozvaděče veřejného osvětlení
- rešerše připojitelnosti distribuovaných obnovitelných zdrojů energie malého výkonu na síť veřejného osvětlení
- modulární řešení elektronické části svítidel včetně jejich EMBEDDED variant,
- pokračování na tvorbě modulu pro přenos dat na světelném toku

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
67000,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)50000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17000,-13600,-
2. Stipendia180000,-180000,-
3. Materiálové náklady65000,-70502,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek59800,-65144,-
5. Služby45000,-40707,-
6. Cestovní náhrady125000,-131847,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory60200,-60200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady602000,-
Uznané náklady602000,-
Celkem běžné finanční prostředky602000,-602000,-