Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/1
Název projektuSledování analýza a predikce vývoje cen produktů v elektronických obchodech
ŘešitelFasuga Radoslav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuProjekt navazuje na dříve realizovaný projekt SGS SP2014/217. Cílem projektu je implementovat nástroj pro analýzu elektronické komerce se zaměřením na shromažďování a vývoj cen produktů v elektronických obchodech. Cílem je získávat aktualizovaná data z agregátorů zboží s následnou možností sledování reálných nabídek konkurence a získávání informací o cenách a dostupnosti zboží přímo z prodejních portálů.

Nástroj bude obsahovat funkce pro strategické rozhodování a to zejména ve formě konkrétních doporučení na nastavení ceny produktu ve vlastním obchodě. Nástroj bude reflektovat strategie nejnižších (průnikových cen), průměrných a maximálních cen. V případě sledování konkurence pak bude poskytovat informace o áktivitách konkurence, výprodejích atd.

Výsledky budou ověřený v praxi a následně budou prezentovány na vědeckých konferencích, případně ve vědeckých časopisech, zabývajících se problematikou elektronické komerce.

Z hlediska finančních požadavků, jsou požadovány prostředky pouze na stipendia participujících studentů.
Členové řešitelského týmuIng. Radoslav Fasuga, Ph.D.
Bc. Adam Folwarczny
Ing. Eduard Kubanda
Bc. Jan Mičanin
Ing. Martin Němec, Ph.D.
Ing. Václav Pilík
Bc. Andrej Pinčík
Bc. Jiří Rýdel
Bc. Tomáš Sliwka
Bc. Pavla Šťastná
Bc. Ondřej Týn
Bc. Jakub Urbiš
Ing. Veronika Žółtá
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Implementace nástroje pro pokročilou analýzu a predikci vývoje tržních cen produktů v elektronických obchodech včetně automatizovaného sledování cen a dostupnosti zboží konkurenřních prodejních portálů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40500,-40500,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4500,-4500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady45000,-
Uznané náklady45000,-
Celkem běžné finanční prostředky45000,-45000,-