Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/170
Název projektuVytěžování informací z komunikačních sítí, jejich modelování a simulace
ŘešitelVozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuKomunikační technologie zažívají v posledních dvaceti letech prakticky permanentní růst, jsou v popředí technologického zájmu většiny oborů elektrotechniky i informatiky a podstatnou měrou přispívají i k nárustu životní úrovně společnosti. Významný inovativní potenciál obsahují především rádiové technologie zahrnující i mobilní sítě, které nabízí mimo jiné i možnosti vytěžování nových informací. To potvrzuje i čerstvě získaný projekt v rámci výzvy TA ČR Omega, který získala FEI VŠB-TUO společně s FIT VŠE a to v oblasti využití provozních a lokalizačních údajů z mobilní sítě pro získávání sociologických statistických ukazatelů.

Prvním nosným tématem projektu jsou bigdata v mobilních sítích a nalézání nových informací z lokalizačních a provozních údajů, dále sbírání dat v bezdrátových, mobilních či počítačových sítí, kde budou realizovány automatizované testy a získávány údaje o kvalitě audio či video služeb a jejich dostupnosti. Rovněž budeme pokračovat ve výzkumu atmosférických vlivů na kvalitativní parametry přenosu rádiového kanálu, kde již několik let běží automatizovaný sběr dat a modifikujeme každým rokem vlastnosti kanálu, ať již jde o používané kmitočty či modulace, v rámci projektu tak vzniká unikátní sada, ve které hledáme nové souvislosti.

Druhým nosným tématem jsou komunikační technologie pro rozvoj sítí internetu věcí, kde nám jde především o telemetrii a M2M komunikaci, dostupné rádiové komunikační technologie jsou v této chvíli LoRa, Sigfox, Neul a LTE-M, přičemž první z nich vypadá nejslibněji. V září 2015 oznámil mobilní operátor T-Mobile úspěšný test sítě pro potřebu tzv. Internetu věcí. Vybudování celorepublikové sítě určené speciálně pro IoT a spuštění komerčního provozu je pak naplánováno na rok 2016. Pokrytí celé ČR bude vyžadovat min. 350 (optimálně 400 až 500) vysílacích stanic a celá síť bude provozována v bezlicenčním pásmu 868 MHz. Tato síť by měla zajistit především přenos krátkých textových zpráv (např. periodické odesílání GPS lokace, naměřených hodnot atd.). V rámci IoT se zaměříme na experimentální vývoj brány pro IoT na platformě openWRT s vhodnou rádiovou technologií, což nám umožní výstavbu vlastní experimentální sítě pro IoT a s průmyslovými partnery budeme cílit na podání návazného projektu průmyslového výzkumu, ve kterých výsledky toho projektu uplatníme a budeme dál rozvíjet.

Prof. Václav Snášel vstupuje do tohoto projektu s výkonem v RIV odpovídající částce 200 tis. Kč.
Členové řešitelského týmuIng. Ladislav Beháň
Bc. Jan Bonczek
Bc. Jakub Budoš
Ing. Miroslav Bureš
Bc. Jakub Dostal
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Bc. Radim Feču
Ing. Jaroslav Frnda
Dr. Ing. Libor Gajdošík
Ing. Martin Hlozák
Phuoc Huynh Tan, M.Sc.
Ing. Jakub Jalowiczor
Ing. Lukáš Kapičák
Ing. Ivo Kostecký
Bc. Martin Kulíšek
Ing. Petr Machník, Ph.D.
Ing. Miralem Mehić, Ph.D.
Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Bc. Vítězslav Miech
Bc. Martin Mikoláš
Ing. Martin Mikulec
Ing. Pavel Nevlud
Tam Kieu Nguyen
Tan Nhat Nguyen, M.Sc.
Sy Nguyen Hoang
Ing. Radek Novák, Ph.D.
Ing. Lukáš Orčík
Bc. Arão Minamau Pambo
Ing. Pavol Partila, Ph.D.
Ing. Iva Petříková, Ph.D.
Tin Tran Phu, M.Sc.
Bc. Ondřej Pinda
Bc. Tomáš Polášek
Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
Ing. Kamil Ružák
Bc. David Rykala
Ing. Jakub Šafařík, Ph.D.
Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Ing. Lukáš Ševčík
Ing. Jan Skapa, Ph.D.
Ing. Jiří Šlachta
Bc. Pavel Smolka, DiS.
Ing. Michal Tabaček
Bc. Martin Talaš
Ing. Zdeněk Tesař
Ing. Martin Tomis, Ph.D.
Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
Ing. Dominik Uhrin
Ing. David Vašíček
Ing. Marek Vašut
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Bc. Andrzej Waloszek
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je
- výzkum metod pro řešení vybraných úloh při zpracování lokalizačních a provozních údajů z mobilních sítí a netflow (údaje o provoze v počítačových sítích), jedná se o rozpoznávání vzorů chování a pohybu populace ve sledovaném území z mobilních sítí a dostupnosti Internetu v území z netflow včetně vizualizace v mapách za použití prostředků GIS,
- experimentální vývoj sondy pro bezdrátové sítě sbírající informace o síle přijímaného signálu a autonomně vykonávající testy kvality audia a videa,
- výzkum souvislostí mezi meteorologickými daty a přijímanou signálovou úrovní monitorovaných rádiových spojů při změně modulace a kmitočtu,
- experimentální vývoj brány pro IoT na platformě openWRT a provedení měření na 868 MHz uvnitř budov (vliv překážek na šíření signálu, koexistenci s jinými přenosy ve stejném pásmu a koexistenci zejména s LTE 800).

Výsledky projektu budou, stejně jako v předchozích letech, prezentovány na významných konferencích s výstupy indexovanými v uznávaných databázích (alespoň 7) a rovněž v časopisech (alespoň 3). Dalším cílem je získání alespoň jednoho projektu VaV se zdrojem financování mimo vlastní instituci.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia490000,-489542,-
3. Materiálové náklady26000,-27016,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek150000,-144791,-
5. Služby5000,-5000,-
6. Cestovní náhrady83200,-87851,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory83800,-83800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady838000,-
Uznané náklady838000,-
Celkem běžné finanční prostředky838000,-838000,-