Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/164
Název projektuPohybový mechanizmus simulátoru kolejových vozidel
ŘešitelFamfulík Jan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Jaromír Široký, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je fyzické sestrojení pohybového mechanizmu simulátoru kolejových vozidel s využitím užitného vzoru č. 22158 (majitel VŠB-TUO). Mechanizmus umožňuje klopení sedačky simulátoru a tak navozuje vjem podélných a příčných zrychlení působících na řidiče (strojvedoucího) při jízdě vozidla.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Dresler
doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Ing. Jana Míková, Ph.D.
Ing. Radek Řehák
Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Bc. Václav Šelong
Ing. Petr Široký
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je fyzické sestrojení pohybového mechanizmu simulátoru kolejových vozidel. Výstupem bude funkční vzor.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6805,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5078,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1727,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady58000,-48355,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek7300,-12410,-
5. Služby31900,-35806,-
6. Cestovní náhrady20000,-20524,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17100,-17100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady171000,-
Uznané náklady171000,-
Celkem běžné finanční prostředky171000,-171000,-