Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/163
Název projektuVývoj TIG hořáku s automatickou výměnou wolframové elektrody za účelem jejího broušení
ŘešitelKubín Tomáš Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuV rámci výzkumu automatického nanášení kovových vrstev metodou mikropulsního navařování byl zvládnut proces samotného nanášení. Při tomto procesu dochází k velmi rychlému poškozování wolframových elektrod, které je následně nutné vyměnit a nabrousit. Manipulace s elektrodou je zdlouhavá a proces nanášení přerušuje. Cílem výzkumu bude navrhnout a otestovat broušení elektrod přímo v hořáku, respektive automatickou výměnu za novou elektrodu.
Členové řešitelského týmuIng. Martin Baránek
Ing. Roman Fousek
Bc. Aleš Kikta
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Jakub Lomozník
Ing. Milan Majer
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem je otestovat možnosti renovace a výměny elektrod. V rámci výzkumu by měl vzniknout prototyp hořáku s automaticky výměnou elektrodou. V případě unikátnosti bude hořák patentován.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia80000,-54000,-
3. Materiálové náklady20000,-20000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-25500,-
5. Služby25000,-45000,-
6. Cestovní náhrady17500,-13000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17500,-17500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady175000,-
Uznané náklady175000,-
Celkem běžné finanční prostředky175000,-175000,-