Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/43
Název projektuVliv součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu
ŘešitelHavlík Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuShrnutí dosavadních poznatků vlivu součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu. Vypracování metodiky zkoušek vlivu součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu s následným ověřením této metodiky na uzavřeném zkušebním okruhu.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Bajgar
Ing. Miroslav Burián
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Ing. Vojtěch Heiník
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Ivo Křístek
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Jan Pavlík
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. František Špalek
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Jiří Začal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Shrnutí dosavadních poznatků vlivu součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu
2. Vypracování metodiky zkoušek vlivu součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu
3. Ověření vypracované metodiky na uzavřeném zkušebním okruhu
4. Publikování výstupů projektu na konferencích a v časopisech podle metodiky RVVI

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50500,-
3. Materiálové náklady30000,-37609,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek12185,-24482,-
5. Služby80000,-60304,-
6. Cestovní náhrady30000,-29290,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22465,-22465,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady224650,-
Uznané náklady224650,-
Celkem běžné finanční prostředky224650,-224650,-