Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/166
Název projektuVývoj dopravního prostředku z kompozitního materiálu a dovývoj studentské formule SAE (#2)
ŘešitelSlíva Aleš prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV rámci projektu bude realizován vývoj částí komponentů částí studentské formule vyrobené z kompozitních a moderních optimalizovaných materiálů a nákup zařízení a vybavení potřebné pro realizaci daného cíle. Studenti se seznámí s přípravou a výrobou kompozitních materiálů, použití materiálů a SW pro optimalizaci strojních součástí a následně jim bude umožněna realizace vlastních projektů pod vedením zkušených pedagogů. Studenti v rámci projektu budou mít možnost podílet se na výzkumu a vývoji komponentů z kompozitních materiálů, které budou využity pro stavbu malého pilotního prostředku a vývoje studentské formule SAE. Studenti se kromě jiného seznámí s novými výpočetními a konstrukčními Softwary- Catia,MathCad, Ansys a následně budou zpracovávat výkresy, výpočty a další dokumentaci pro osvědčení pilotního prostředku do provozu a dopracování studentské formule č. 2.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Dresler
Bc. Jakub Fichna
Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
Ing. Lukáš Horňáček
Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.
Ing. Tomasz Jelen
Ing. Tibor Kállai
Bc. David Klasa
Ing. Pavel Kološ
Lukáš Kotek
Martin Krusberský
Ing. Kristýna Kutiová
Bc. Kristýna Lešenarová
Bc. Filip Machálek
Ing. Jakub Měsíček
Michal Mlýnek
Bc. Petr Moravčík
Ing. Pavel Pejčoch
Bc. David Polášek
Bc. Nikol Sasynová
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Ing. Erik Solař
Bc. Aleš Stuchlík
Ing. Martin Svoboda
Bc. Miroslav Thiele
Bc. Lukáš Vachata
Bc. Marek Zajda
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:
2x článek v časopise SCOPUS
1x užitný vzor konstrukce letadla z kompozitních materiálů
2x užitný vzor

Harmonogram projektu:
01-03/2015-návrh dle návrhů a jejich rozkreslení, oponování, příprava výkresů, detailů jednotlivých komponentů
04-06/2015-výroba komponentů a montáž jednotlivých prvků, vývoj řízení
07-09/2015-montáž komponentů-výfuk a sání
10-12/2015-karosérie a dokončení

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia113000,-42000,-
3. Materiálové náklady17000,-127660,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek68000,-63570,-
5. Služby52000,-31370,-
6. Cestovní náhrady14600,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29400,-29400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady294000,-
Uznané náklady294000,-
Celkem běžné finanční prostředky294000,-294000,-