Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/150
Název projektuTvorba výukových pomůcek a materiálů pro výuku konstrukce částí poháněcí soustavy
ŘešitelRichtář Michal Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je návrh a realizace zařízení pro výuku konstrukce poháněcích soustav automobilů. Konstrukce zařízení bude splňovat požadavky na názornost a soudobé trendy.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Dresler
Bc. Patrik Goetze
Bc. Radek Krčmář
Bc. Šimon Kristen
Ing. Jana Míková, Ph.D.
Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude funkční vzorek.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady100000,-116435,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek13000,-0,-
5. Služby0,-1765,-
6. Cestovní náhrady5200,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14800,-14800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady148000,-
Uznané náklady148000,-
Celkem běžné finanční prostředky148000,-148000,-