Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/104
Název projektuJízdní zkoušky a testování vybraných komponent podvozku vozidla
ŘešitelTomčík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV rámci řešení projektu bude se zapojením studentů realizován experimentální výzkum. Experimentální část bude probíhat prostřednictvím jízdních zkoušek a laboratorních testů na funkčním vzorku podvozkové platformy a dalších vybraných komponentech. Projekt si klade za cíl zapojit studenty do experimentálního výzkumu a podpořit tak vědecko-výzkumné aktivity studentů.
Členové řešitelského týmuIng. Marek Beseda
Ing. Michal Buráň
Bc. Václav Kubín
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. Miroslav Suchánek
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Bc. Jaroslav Vlachynský
Bc. Daniel Vlček
Ing. Filip Zaoral
Ing. Vladimír Zbožínek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu budou experimentálně naměřená data popisující chování podvozkové platformy a dalších vybraných komponent v průběhu jízdních zkoušek a laboratorních testů. Dalším výstupem projektu budou technicky aplikovatelné výsledky, publikace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady38000,-78219,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek36000,-0,-
5. Služby15000,-8448,-
6. Cestovní náhrady25000,-27533,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory24000,-23800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady238000,-
Uznané náklady238000,-
Celkem běžné finanční prostředky238000,-238000,-