Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/98
Název projektuVýzkum metod numerického modelování a experimentálního vyšetrování mechanických jevu
ŘešitelPodešva Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.<br /> Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.<br /> prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.<br /> doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.<br /> doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.<br /> prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuCíle projektu Výzkumnou činností studentů pod vedením školitelů systematicky rozšiřovat poznání metod zkoumání mechanických jevů, a to jak cestami počítačového modelování, tak experimentálního bádání. Zvláštní zaměření na : - Výzkum, vývoj a návrh inovativních biomechanických aplikací. Zkoumání metod a způsobu mechanické podpory biologických a fyziologických procesů v lidském těle. - Výzkum a vývoj nových návrhu rešení brzdových systému závodních vozu F1. - Výzkum matematických metod modelování rozsáhlých mechanických struktur se zaměřením na techniky rozkladu na podoblasti (substruktury). Modelování kontaktních problému na substrukturách. - Modelování nestabilních mechanických dějů, jako např. elastická stabilita skořepin. Harmonogram projektu I. 2014 - seznámení s problematikou, II. 2014 - výzkumně-vývojová činnost, III. 2014 - výzkumně-vývojová činnost, publikace IV. 2014 - uzavření a vyhodnocení projektu, publikace, závěry
Členové řešitelského týmuBc. Filip Adámek
Ing. Daniel Antoš
Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Bc. Jan Blokeš
Ing. Vojtěch Bojko
Ing. Rostislav Čech
Ing. Jakub Cienciala
Ing. Marek Gebauer, Ph.D.
Ing. Jan Grepl, Ph.D.
Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Ing. Michal Kováčik
Bc. Jakub Legerský
Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
Bc. Jakub Nesvadba
Ing. Jan Ordelt
doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Ing. Irina Semenova
Bc. Jan Strakoš
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Právní ochrana nových myšlenek.
Realizace nových návrhu a konstrukcí.
Časopisecké publikace a presentace na konferencích.
Užitné vzory, patenty.
Realizace výstupu.
3x Jrec
2x D
1x F

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9380,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2380,-0,-
2. Stipendia40000,-26000,-
3. Materiálové náklady39620,-36487,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek75000,-114158,-
5. Služby15000,-11546,-
6. Cestovní náhrady10000,-809,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory21000,-21000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady210000,-
Uznané náklady210000,-
Celkem běžné finanční prostředky210000,-210000,-