Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/69
Název projektuVýzkum závislosti chyby převodu, hluku a vibrací ozubených kol na teplotě oleje
ŘešitelHavlík Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuVýstupem výzkumu bude stanovení vlivu teploty oleje na velikost chyby převodu, hluku a vibrací ozubených převodů.
Členové řešitelského týmuIng. Miroslav Burián
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Ing. Ivo Křístek
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1.Vypracovaní metodiky měření chyby převodu, hluku a vibrací v závislosti na teplotě
2.Ověření metodiky na zkušebním okruhu
3.Zhodnocení vlivu teploty oleje na chybu převodu, hluk a vibrace
4.Publikování výstupů projektu na konferencích a v časopisech podle metodiky RVVI

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16080,-16080,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-12000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4080,-4080,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady10000,-10722,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek63520,-54246,-
5. Služby70000,-69154,-
6. Cestovní náhrady35000,-44398,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29400,-29400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady294000,-
Uznané náklady294000,-
Celkem běžné finanční prostředky294000,-294000,-