Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/28
Název projektuVýzkum možností otevření lomu
ŘešitelPolická Andrea Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu bude posouzení možností otevření lomu. Tento výzkum bude probíhat v rámci platné legislativy, týkající se lomového dobývání.

1. etapa (leden – březen 2015) – provedení tematické rešerše a sběr potřebné dokumentace dané lokality.
2. etapa (duben – září 2015) – návštěvy dané lokality, pořízení fotografií a řešení jednotlivých možností pro otevření lomu z několika hledisek.
3. etapa (říjen – prosinec 2015) – závěrečné vyhodnocení a zpracování
nasbíraných dat.
Členové řešitelského týmuIng. Milan Komárek
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Ing. Andrea Polická
Ing. Pavlína Sachová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu bude zjištění možností otevření lomu z hlediska jednotlivých podmínek pro otevření lomu.

Součástí projektu bude prezentování daných výstupů řešené problematiky:
Publikováním odborných článků v domácích a zahraničních časopisech
- Keramický zpravodaj
- Zpravodaj hnědé uhlí
- Geoscience engineering
Prezentování na domácích a zahraničních konferencích

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia72000,-72000,-
3. Materiálové náklady39500,-54983,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek72500,-18250,-
5. Služby84000,-112474,-
6. Cestovní náhrady2000,-12009,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-15284,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady300000,-
Uznané náklady300000,-
Celkem běžné finanční prostředky300000,-300000,-