Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/87
Název projektuVývoj prototypu studentské formule SAE
ŘešitelSlíva Aleš prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuVývoj zcela nového prototypu monopostního závodního auta typu SAE (studentská formule) s inovačními konstrukčními prvky za účelem porovnání jízdních vlastností na soutěžích pořádaných na národní a mezinárodní úrovni. Vývoj bude realizován na základě týmové spolupráce studentů.

Analýza současného stavu v dané oblasti:
Formula SAE je soutěž studentů organizovaná pod záštitou organizace SAE International (SAE, známá jako Sdružení automobilových inženýrů), kteří nejprve vyvíjí závodní auto monopostního typu a poté porovnávají jízdní dynamické vlastnosti tohoto auta včetně např. designu vozidla, marketingu apod. na různých národních a mezinárodních soutěžích. Samotná soutěž resp. její odnož vznikla v roce 1981 a v České republice se jí aktivně účastní všechny velké technické vysoké školy (ČVUT, VUT, ZČU a ČZU).
Nosnou myšlenkou Formula SAE je, aby smyšlená výrobní společnost uzavřela smlouvu pro studentský konstrukční tým, který konstruuje malé závodní auto typu formule. U prototypu závodní auta se hodnotí jeho potenciál jako výrobní položky. Tým studentů, staví a testuje prototyp založený na sérii pravidel, jejichž účelem je zajistit na trati jak bezpečnost (vozy jsou řízeny samotnými studenty) ale také podporovat chytré řešení problémů. Studentská formule je posuzována v disciplínách-design, náklady na výrobu, prezentace, akcelerace vozidla, skipad (rychlost vozu v zatáčce bez smyku), autokros, spotřeba a vytrvalostní závod.
Kromě těchto disciplín existují ještě různé sponzorské soutěže poskytující ocenění za vynikající úspěchy v designu a technických řešení typu dokonalejší spalování, inovativní využití elektroniky, recyklovatelnost, odolnost vůči nárazu, analytický přístup k designu a celkový dynamický výkon.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Dresler
doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Ing. Lukáš Horňáček
Ing. Tibor Kállai
Ing. Jakub Měsíček
Ing. Jana Míková, Ph.D.
Ing. Michal Richtář, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy projektu:
*Výroba zcela nového a unikátního prototypu dle předpisu SAE
*2 průmyslové vzory originální konstrukce komponentů
*podání 2 užitných vzorů na konstrukci závěsů a řízení

Harmonogram projektu:
01-03/2014-návrh formule dle návrhů a jejich rozkreslení, oponování, příprava výkresů, detailů jednotlivých komponentů
04-06/2014-výroba komponentů a montáž jednotlivých prvků, závěsy přední a zadní včetně komponentů pro pohon, vývoj řízení
07-09/2014-montáž komponentů-výfuk a sání
10-12/2014-karosérie a dokončení formule.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia10000,-53000,-
3. Materiálové náklady325000,-195011,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-182858,-
5. Služby120000,-48098,-
6. Cestovní náhrady15000,-11033,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory54000,-54000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady544000,-
Uznané náklady544000,-
Celkem běžné finanční prostředky544000,-544000,-