Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/4
Název projektuZkoušky ozubených kol na zkušebních okruzích
ŘešitelHavlík Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuVýstupem projektu bude sestavení metodiky vyhodnocovánímezí únavy konstrukčních materiálů ozubených kol v dotyku na zkušebních okruzích.
Členové řešitelského týmuIng. Miroslav Burián
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
Ing. Radim Slanina
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Miroslav Vávra
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Vypracování metodiky vyhodnocování únavy ozubených kol v dotyku
2. Specifikace prostředků pro vyhodnocování únavy ozubených kol v dotyku
3. Specifikace experimentálního pracoviště
4. Publikování výsledků na mezinárodní konferenci kateder částí a mechanismů strojů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16080,-16080,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-12000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4080,-4080,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek25000,-18857,-
5. Služby0,-21630,-
6. Cestovní náhrady30920,-12507,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory2000,-9926,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady109000,-
Uznané náklady109000,-
Celkem běžné finanční prostředky109000,-109000,-