Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/210
Název projektuVývoj modulárního stroje pro výzkum v oblasti renovačních zařízení.
ŘešitelKubín Tomáš Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPrvotním úkolem projektu je zkonstruovat modulový stroj pro využití v oblasti výzkumu nových renovačních technologií a pro potřeby vzdělávání strojních oborů. Pomocí navrženého zařízení budou prováděny testy nových renovačních procesů. Získané podklady můžou být následně uplatněny při vývoji renovačního stroje, který bude umožňovat v automatickém režimu odhalit a lokalizovat závady, navrhnout a zrealizovat opravu včetně výstupní kontroly.
Základ bude tvořit polohovací stůl složený převážně ze standardizovaných částí. Funkčními prvky budou výměnné modulové hlavy, které budou mít rozdílné funkce.
1. Hlava s pálicí diodou - bude umožňovat ve dvou osách vypalovat.
2. Obráběcí hlava, případně hlava pro mikro-pulzní navařování.
3. Hlava s modelačním odporovým drátem - bude umožňovat obrábět polystyrenové dílce v 3D prostoru. Bude se jednat o tvrzený polystyren, takže vzniklé díly budou pevné a bude je možné skládat a montovat do celků.
4. Hlava se skenovacím zařízením - základem by byl skener NEXTENGINE. Zařízení by tak umožnilo naskenovat prostorové objekty pro potřeby následného obrábění. Data by byla přímo v souřadném systému XYZ.

Členové řešitelského týmuIng. Jana Mazurová
Ing. Roman Fousek
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Tomáš Neumann
Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou ve třech rovinách. První je vývojová se zaměřením se na konstruování obráběcích modulových hlav pro výrobní stroje (i pro standardní). Studenti katedry výrobních strojů vyvinou vlastní řešení obráběcího stroje.
Druhým cílem je vytvořit automatizované obráběcí centrum, které by doplňovalo praktickou výuku konstruktérů.
Posledním cílem využití modulového obráběcího stroje je v oblasti automatické renovace opotřebovaných forem bez nadměrného plýtvání materiálu a tím i zkrácení obráběcích časů.

Harmonogram řešení:
3 měsíce - konstruktérská činnost
5 měsíců - výrobní realizace
1 měsíc - úprava a testování řídícího systému
2 měsíce - výzkum v oblasti renovačních postupů ( počítá se s pokračováním v dalším roce)

Předpokládané výstupy:
Funkční vzorky v podobě dvou modulových hlav a polohovacího stolu.
Metodika renovace obecných ploch.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady45000,-57454,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek90000,-87699,-
5. Služby36300,-31649,-
6. Cestovní náhrady20000,-14498,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25700,-25700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady257000,-
Uznané náklady257000,-
Celkem běžné finanční prostředky257000,-257000,-