Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/132
Název projektuDetekce plagiovaných dokumentů
ŘešitelBača Radim doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuHlavní náplní projektu je detekce plagiovaných dokumentů. Detekce bude probíhat porovnáváním s netriviální množinou dokumentů vložených do indexu. Zaměříme se zejména na efektivní provedení operace porovnávání, což umožní využití nástroje mnoha uživateli.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Ing. Marek Balgar
Ing. Václav Bašniar
Ing. David Bednář
Ing. Pavel Bednář
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Filip Křižka
Ing. Marián Margorín
Ing. David Říhošek
Ing. Lubomír Turčík
Ing. Jiří Walder
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Rozšířit stávající prototyp o inkrementální přidávání dokumentů do indexu.
- Zlepšit efektivitu algoritmů na vyhledávání plagiovaných dokumentů.
- Efektivní stahování obsahu webových stránek, ukládání, aktualizace a předzpracování pro účely rychlého vyhledávání a porovnávání.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
70350,-44000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)52500,-33500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17850,-10500,-
2. Stipendia103150,-124500,-
3. Materiálové náklady25000,-71047,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-11979,-
5. Služby15000,-15000,-
6. Cestovní náhrady60000,-16974,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory31500,-31500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady315000,-
Uznané náklady315000,-
Celkem běžné finanční prostředky315000,-315000,-