Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/30
Název projektuSubsystémy servisních robotů
ŘešitelKrys Václav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV rámci projektu budou zkoumány a ověřovány principy a koncepce subsystémů servisních a průmyslových robotů pro zajištění požadovaných funkcí, zejména pak detekce překážek v okolí robotického systému, sběr údajů o okolním i vnitřním prostředí systému, odběr vzorků, detekce nebezpečných látek v reálném čase a vyhodnocení úchopu objektu manipulace.
Členové řešitelského týmuIng. Ján Babjak, Ph.D.
Bc. Radim Břenek
Bc. Kamil Byrtus
Ing. Tomáš Chamrád
Ing. Michal Gloger, Ph.D.
Ing. Tomáš Janík
Ing. Ladislav Karník, CSc.
doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Štěpán Labounek
Ing. Martin Macháček
Ing. Jiří Marek
Ing. Petr Mayer
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Ing. Jakub Mžik
prof. Dr. Ing. Petr Novák
Ing. Lubomír Prokop
Bc. Martin Soukup
Ing. Lukáš Tomek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
1. Senzorický subsystém pro detekci překážek v okolí robotického systému.
2. Experimentální pracoviště s průmyslovými roboty a využití strojového vidění.
3. Syntéza subsystému pro lokalizaci zdroje zvuku v okolí robotického systému.
4. Syntéza nízkonákladového senzoru strojového hmatu pro vyhodnocení provedeného úchopu objektu manipulace.
5. Optimalizace stávajícího subsystému pro odběr plynných a kapalných vzorků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
208080,-208080,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)155284,-155284,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52796,-52796,-
2. Stipendia312120,-312120,-
3. Materiálové náklady69000,-56940,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek157800,-221484,-
5. Služby30000,-62710,-
6. Cestovní náhrady10000,-1990,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory80000,-3676,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady867000,-
Uznané náklady867000,-
Celkem běžné finanční prostředky867000,-867000,-