Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/21
Název projektuPulzátorové zkoušky ozubených kol a jejich vyhodnocení
ŘešitelHavlík Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuVýstupem projektu bude vyhodnocení meze únavy konstrukčních materiálů ozubených kol, které jsou používány v převodovkách osobních automobilů. V rámci předcházejícího projektu jsme navázali spolupráci s divizí vývoje převodovek společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, která projevila zájem o experimentální vyhodnocení průběhu pravděpodobnosti meze únavy v ohybu. Za tímto účelem budou automobilkou dodány bezplatně zkušební vzorky ozubených kol.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Pravděpodobnostní průběh meze únavy ozubených kol

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
1340,-12060,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)1000,-9000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti340,-3060,-
2. Stipendia3000,-20500,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby50000,-5760,-
6. Cestovní náhrady8000,-19670,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory660,-5010,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady63000,-
Uznané náklady63000,-
Celkem běžné finanční prostředky63000,-63000,-