Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/151
Název projektuKonference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuV rámci konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství" budou studenti doktorských studijních programů presentovat výsledky, kterých dosáhli při řešení projektů výzkumu a vývoje. Bude se jednat o 16. ročník těchto konferencí. Konference bude rozdělena do sekcí podle studijních programů doktorského studia (Metalurgie, Materiálové vědy a inženýrství, Řízení průmyslových systémů). Z této konference bude vydán sborník presentovaných prací studentů.
Členové řešitelského týmuIng. Zbyněk Hudzieczek
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Kateřina Macurová
Ivana Pěšalová
Ing. Martin Pohludka, Ph.D.
Ing. Mária Krajňáková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vydání sborníků prací studentů doktorského studia na FMMI. Předpokládaný počet účastníků 50, rozsah jednotlivých příspěvků 4 strany, celkový počet stránek cca 230 (úvodní slovo, presentace významných výsledků studentů FMMI, závěr)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10477,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2477,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady5160,-4882,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby40000,-40183,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8500,-8838,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady88380,-
Uznané náklady88380,-
Celkem běžné finanční prostředky88380,-88380,-